สงขลา / ทีมสทิงพระพัฒนา เคาะประตูบ้านหาเสียงคะแนนนิยมสูง

สงขลา / ทีมสทิงพระพัฒนา เคาะประตูบ้านหาเสียงคะแนนนิยมสูง


วันนี้ ( 18 มี.ค. 64 ) ที่ ตำบลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เทศบาลตำบลสทิงพระ มีผู้สมัครนายกเทศมนตรี 2 ทีม ทีมสทิงพระพัฒนา นำโดย นายสุวัฒน์ นิยมเดชา อดีตข้าราชการตำรวจ อดีต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ( สจ ) 2 สมัย หมายเลข 1 และทีมสทิงพระก้าวใหม่ นายชยุต ขุนรักษาผล หมายเลข 2 ทั้ง สองทีมมีการเดินพบประชาชนในเขตเทศบาลอย่างเข้มข้น โดย นายสุวัฒน์ นิยมเดชา พร้อมทีมผู้บริหารนำผู้สมัครสมาชิก ( สท ) หมายเลข 1-6 ลงพบปะประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 1 ในเขตเทศบาลตำบลสทิงพระยื่นแนะนำตัวทุกหลังครัวเรือน นายสุวัฒน์ นิยมเดชา กล่าวว่า ตนเอง ได้หมายเลข 1 และสมาชิก สท ได้หมายเลข 1 – 6 ทั้ง สองเขต เลือกตั้ง ในการลงขอคะแนนเสียงในครั้งนี้พีน้องประชาชนให้การตอบรับอย่างมากมายพร้อมทั้งให้พรและให้กำลังใจในการหาเสียงเพราะตนเองพร้อมทีมบริหารและ สท ทั้งหมดมีความตั้งใจและมีความพร้อมทุกอย่างที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลสทิงพระไปด้วยกัน ตนเองมีนโยบายที่ทำทันที่เมื่อได้ทำหน้าที่การแก้ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคปัญหาแหล่งน้ำดิบยังขาดแคลนเป็นอย่างมากรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวของสทิงพระที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเช่นวัดมีความเก่าแก่และเป็นเมืองเก่าของสงขลาและเมืองพัทลุงก็มีนโยบาลส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็เหลือเวลาไม่กี่วันแล้วตนเองพร้อมผู้บริหารและผู้สมัครสมาชิก ( สท ) ทุกท่านขอโอกาสเข้าไปทำงานรับใช้พี่น้องในเขตเทศบาลตำบลสทิงพระในทีมสทิงพระพัฒนา เบอร์ 1 สท 1 – 6 ด้วยความตั้งใจจริง เราจะรวมพลังพัฒนาโดยมีประชาชนมีส่วนร่วม …

Related posts