สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ผ่าตัดทำหมันหมา-แมวในพื้นที่บ่อวิน

ที่บริเวณ วัดพันเสด็จใน  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีราชา และนายชาคริต จิตรัตธรรม ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.บ่อวิน พร้อมผู้ช่วย นำทีมสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมว และให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ มอบเวชภัณฑ์แก่ประชาชนที่มารับบริการ โดยเจ้าหน้าที่สารวัตรปศุสัตว์ได้เข้ายิงลูกดอกวางยาสลบสุนัขแมวตามกฎิพระต่างๆภายในวัดแล้วนำทำหมัน

 

Related posts