จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน พร้อมด้วย หน่วยแพทย์ พอ.สว.

จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน พร้อมด้วย หน่วยแพทย์ พอ.สว.


*****(18 มี.ค.) ที่ ถ้ำน้ำเขาศิวะ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และส่วนราชการทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ หลังจากนั้นเป็นพิธีเปิด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการนำหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสระแก้วออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ อาทิ เช่น
*****บริการการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การแนะนำการประกอบวิชาชีพ การเพาะปลูก การบริการต่อทะเบียนรถ ให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งมอบถุงธารน้ำใจเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว มอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และ รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังมีการบริการทั้งด้านสุขภาพโดยในวันนี้ได้มีหน่วยแพทย์ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชนด้วย
***ภาพ/ประจัก สารการ /ข่าว สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts