สระแก้ว- ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

สระแก้ว- ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”


*****เมื่อ 18 มี.ค 64 เวลา 16.00 น.กรม ทพ.13 โดย พ.อ.ณรงค์ มีเส็ง ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่13 ได้ดำเนินการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (มะม่วง) จาก “ไร่ตาวัน” เกษตรกรในพื้นที่ บ้านเขาดิน หมู่ 8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยผลผลิตที่หน่วยรับซื้อจะนำมามอบเป็นอาหารพิเศษให้แก่กำลังพลต่อไป
*****พ.อ.ณรงค์ มีเส็ง ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่13 กล่าวว่า ได้ปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ทบ.และ มทภ.1 ให้หน่วยทหารช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุกสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆโดยได้ดำเนินจัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยไว้บริการ ร่วมกับทางผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ทำให้ ประชาชนรู้สึกอบอุ่นใจและพึงพอใจที่ทหารไม่เคยทอดทิ้งประชาชนในทุกๆสถานการณ์
***ภาพ/ กรมทหารพรานที่ 13 /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Related posts