ต่าย-ญาณีนาถ เข็มนาค เป็นตัวแทนคุณสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่นาง สายสุด

18 มีนาคม 2564
#ต่าย-ญาณีนาถ เข็มนาค
เป็นตัวแทนคุณสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่นาง สายสุด (มารดาท่านธนัญชัย สายสุด ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) สิริอายุ 90 ปี

ณ เมรุวัดศรีทอง บ้านหนองไหลน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ขอให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีและขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวท่านด้วยนะคะ

ญาณีนาถ เข็มนาค – ต่าย
-อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอำนาจเจริญ
-ที่ปรึกษานายก อบจ. อำนาจเจริญ///ภาพ/ภูมิใจไทอำนาจ//ข่าว//บัณฑิต//สนุกพันธุ์//รายงาน//อำนาจเจริญ//0644560091

Related posts