ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะร่วมดูงาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสวนศิลป์เกษตรอินทรีย์

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 9:00 พื้นที่หมู่ 11 ตำบลหาดพังไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  หมู่บ้านเขาเหลียง ที่สวนศิลป์เกษตรอินทรีย์

นายสมพร ปัจฉิมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนายสิทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะและชาวบ้านได้เข้ามาศึกษาดูงานจัดเก็บข้อมูลจังหวัดนำร่องของคณะสำนักงานกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่ 9 และ 10 กันยายน 2565 จำนวน 3 ประเด็นได้แก่การขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชุมพรพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรที่รับผิดชอบ

และเน้นย้ำทั้งนี้ขอให้กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมบรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

Related posts