จังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอลืออำนาจ

🔴จังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอลืออำนาจ🔴


💥วันที่ 18 มีนาคม 2564
♦️เวลา 13.30
นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับจังหวัด ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอำเภออ ณ หเเองประชุมอำเภอลืออำนาจ ชั้น 2 เพื่อชักช้อมมาตราการต่างๆ ติดตามความคืบหน้า การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อดำเนินการเป็นแนวทางเดียวกัน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน//ภาพข่าว//บัณฑิต/สนุกพันธุ์//รายงาน//อำนาจเจริญ///0644560091

Related posts