เทศกาลสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยนครลำปาง 2565 Farm Day Market

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 6 ก.ย.2565 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดงานเทศกาลสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยนครลำปาง 2565 Farm Day Market ระหว่างวันที่ 6-7 ก.ย.นี้ ณ บริเวณชั้น 1 ลานลำปางหนา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานของจังหวัด โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย น.ส.รตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง นายศร ธีปฎิมา ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง  หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีเปิด

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัย การจัดนิทรรศการเกษตรอินทรีย์ การเสวนาในหัวข้อ “Business Matching ธุรกิจเกื้อกูล” และหัวข้อ “การจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตรอินทรีย์ในชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” การสาธิตการประกอบอาหาร และกิจกรรมร่วมสนุกชิงของรางวัล

น.ส.รตนพร กล่าวว่า จ.ลำปางมีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ในปี 2565 จำนวน 4,131 ไร่ เกษตรกร 893 ราย ส่วนมากเป็นพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์มาตรฐาน Organic Thailand มากที่สุด 2,962 ไร่ เกษตรกร 672 ราย สำหรับมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) จำนวน 23,491 ไร่ เกษตรกร 6,684 ราย และมีเกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการรับรองโดยบุคคลที่ 3 ได้แก่ มาตรฐาน IFOAM , USDA มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) จึงมีผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพที่หลากหลายเกิดขึ้นตลอดทั้งปี

“การจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลำปาง อีกทั้งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการบริโภคสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดลำปางให้เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ได้เชื่อมโยงสร้างเครือข่าย และเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากขึ้น”. น.ส.รตนพร กล่าว.

 

 

Related posts