นครนายก – แถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 18 มีนาคม 2564

นครนายก – แถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 18 มีนาคม 2564

จังหวัดนครนายกจัดแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอยอารยธรรมทวารวดี และขอมโบราณในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โบราณสถานเมืองดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานในพิธี พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก สระแก้ว จันทบุรี จ่าสิบตำรวจสกล ทองคำ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก เจ้าอาวาสวัดดงละคร ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอยอารยธรรมทวารวดี และขอมโบราณในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีสื่อมวลชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีเกียรติ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒(จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว)ร่วมในพิธีฯ ในการจัดงานครั้งนี้ ได้จัดให้มีการนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอยวัฒนธรรมทวาราวดีและขอมโบราณของแต่ละจังหวัดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้ชื่อ“ตามรอยทวารวดี ย้อนวิถีเมืองดงละคร”การขับเคลื่อนพลัง บวร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ในพื้นที่โบราณสถานเมืองดงละคร ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์สต๊กก๊อกธมและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอยอารยธรรมทวารวดี และขอมโบราณ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของโบราณสถานเมืองเพนียดและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอยอารยธรรมทวารวดี และขอมโบราณ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี การต่อยอดและการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้วและจังหวัดจันทบุรี เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในแต่ละพื้นที่ที่สอดคล้องกัน และการดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts