บรรยากาสวันแรกการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอำเภอขุนยวม

ตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาเวลา 08.30.น.เป็นต้นมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพื้นที่อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีธนาคารบริการการเงินตั้งอยู่จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.)สาขาขุนยวม ต่างก็ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งรายเก่ารายใหม่ และที่ว่าการอำเภอขุนยวม ซึ่งเป็นแห่งที่ 4 สำหรับผู้ที่จะเดินทางมาลงทะเบียน ฯ ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสังเกตการณ์ตามสถานที่ต่างๆ ที่ธนาคารออกสินสาขาขุนยวม มีประชาชนบางส่วนที่เป็นกลุ่มชาติพันธ์บนพื้นที่สูงที่อยู่ห่างไกลได้เดินทางมาติดต่อเพื่อขอลงทะเบียนทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารได้ชี้แนะว่าไม่ต้องเสียเวลาลงมาเนื่องจากทางธนาคารจะออกให้บริการรับลงทะเบียนถึงพื้นที่ตามหมู้บ้านต่าง ๆขอให้คอยอยู่ที่บ้านเมื่อทราบจากทางเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาก็เดินทางกลับพร้อมกับลูกชาย ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าไม่มีใครบอกเหรอว่าทางธนาคารเขาจะเดินทางไปรับบริการถึงพื้นที่ เขาบอกว่าไม่มีใครบอกทราบแต่ว่าให้มาลงทะเบียนที่ธนาคารเท่านั้น ต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังธนาคารกรุงไทย สาขาขุนยวม พบว่ามีประชาชนทะยอยกันมาเพื่อลงทะเบียนฯปรากฏว่าไม่สามารถลงทะเบียนได้เนื่องจากมีปัญหาทางด้านเอกสาร(แบบฟอร์ม)ลงทะเบียนที่ชาวบ้านนำมาเองโดยไม่ไช่เอกสารที่ทางธนาคารได้จัดเตรียมแจกเป็นชุด ๆละ 8 แผ่น และชาวบ้านไม่เข้าใจตามที่เจ้าหน้าที่แบ่งโซนการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)ของแต่ละวันเพื่อป้องกันการแออัด สร้างความสับสนแก่ผู้ที่มาลงทะเบียนแต่ก็สามารถแก่ไขปัญหาดังกล่าวได้ด้วยดี

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนยวม สถานที่รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยมีหน่วยงานธนาคารออมสิน สาขาขุนยวม ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) สาขาขุนยวม ร่วมด้วย พบว่ามีประชาชนได้ทยอยกันมาลงทะเบียนพอสมควร โดยผ่านการคัดกรองจากทางเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าไปภายในเพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมีนายณรงค์พัชญ์  นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานพิธีและให้ความรู้แนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนประชาชนที่มาลงทะเบียนฯสำหรับปัญหาหลักๆผู้สื่อข่าวรายงานว่ามาจากผู้ที่ไม่รู้หนังสือ – ผู้สูงอายุ นายณรงค์พัชญ์  นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม กล่าวว่าการรับลงทะเบียนวันนี้เราได้คลิกออฟแบ่งพื้นที่กันโดยแบ่งพื้นที่เป็นตำบลๆไป โดยธนาคารทั้งสามแห่งเช่นธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตร ( ธกส.) อำเภอ กำหนดแบ่งแผนพื้นที่กันโดยถ้าหมู่ไหนมีประชากรมากก็กำหนดวันในหลายวันหน่อยเนื่องจากเรามีเวลาเยอะเป็นเวลา 45 วัน เราก็มอบแบบฟอร์มให้กับผู้นำหมู่บ้านไปแจกจ่ายแก่ชาวบ้านโดยให้กรอกไว้ก่อนแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องอีรอบหนึ่งเราถึงจะนำมาลงทะเบียนให้ในวันรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ส่วนปัญหาก็มีอยู่บ้างมันเป็นธรรมดาแต่เราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้

Related posts