ผู้สูงอายุแห่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขณะที่คลังจังหวัดใช้แผนบูรณการกระจายลงให้บริการพื้นที่ตามชุมชน ลดการแออัด

วันนี้ 5 ก.ย.2565ที่ศาลากลางจังหวัดสตูล   วันแรกของการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ  ชาวบ้านทยอยเดินทางมาลงทะเบียนพร้อมขอรับเอกสารและขอคำปรึกษาทันทีที่ทางราชการเปิดรับลงทะเบียน    โดยพบว่าผู้สูงวัยเดินทางมาเพียงลำพังในการมาต่ออายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันมากตั้งแต่ช่วงเช้า  ทำให้ทางคลังจังหวัดสตูลต้องเพิ่มกำลังคนในการดูแลกรอกแบบสอบถาม โดยเตรียมแผนในการรองรับการเข้ามาของชาวบ้านที่สูงสุดครั้งละ 70 คน และหากในช่วงสายของวันนี้มีชาวบ้านมาจำนวนมากขึ้น  ได้เตรียมแผนสำรองในการให้บริการเพื่อไม่ให้แออัดและติดขัด

นางสาวกีรติญา  ทิมเมือง  คลังจังหวัดสตูล  เปิดเผยว่า  ทางจังหวัดสตูลได้เตรียมแผนในการรองรับการเดินทางมาสมัครบัตรสวัดิการแห่งรัฐทั้งรายเก่าและรายใหม่  จำนวน 21 จุดทั่วทั้งจังหวัด  โดยแต่ละอำเภอก็จะมีแผนย่อยในการเคลื่อนที่ลงให้บริการตามชุมชน หมู่บ้าน เพื่อลดการแออัดด้วย

สำหรับพื้นที่เกาะแก่งห่างไกล อย่างเกาะหลีเป๊ะ เกาะสาหร่าย  ก็มีแผนรองรับในการให้บริการเพื่อบริการประชาชนด้วยเช่นกัน ซึ่งจะมีการบูรณการกันทั้ง อำเภอ ธกส.ออมสิน คลังจังหวัด   สำหรับคนโสดสามารถลงทะเบียนผ่านออนไลน์ได้เลย ซึ่งขณะนี้ระบบและกระบวนการต่างๆ ยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใดในวันนี้ จังหวัดสตูลมีประชาชนที่ลงทะเบียนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในครั้งที่แล้วจำนวน 88,000 คน ซึ่งในครั้งนี้วันแรกทางคลังจังหวัดยังไม่สามารถจะประเมินได้ว่าจะมีคนมาสมัครมากหรือน้อยกว่า ต้องรอใกล้วันสุดท้ายของการเปิดรับลงทะเบียน

Related posts