รองผู้ว่าพา จนท. DSI ลงพื้นที่ตรวจสอบการร้องเรียนผู้ประกอบการลักลอบดูดทรายโดยไม่ได้รับอนุญาตในแม่น้ำโขง

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  พร้อมด้วย นายวรพจน์ ไม้หอม รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องการลักลอบดูดทราย พื้นที่ริมแม่น้ำโขงในเขตจังหวัดบึงกาฬ  เพื่อให้เจ้าของกิจการท่าทรายปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาตดูดทรายให้ถูกต้อง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ด้วย เช่น ที่ดินจังหวัดบึงกาฬ โยธาธิการฯ อุตสาหกรรม ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เป็นต้น

นายวรพจน์   ไม้หอม รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษฯ กล่าวว่า วันนี้ได้สนธิกำลังกับ ท่านธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ สนง.ที่ดินจังหวัดบึงกาฬ อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการท่าทราย เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย เกี่ยวกับใบอนุญาตการดูดทราย พื้นที่การดูดทราย และการทำการดูดทราย ต่อผู้ประกอบการว่ามีการกระทำผิดหรือไม่ และแจ้งให้ผู้ประกอบการให้ทราบและปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าฯ กล่าวว่า การลงพื้นที่ท่าทรายในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬและอำเภอบุ่งคล้า ก็ได้ตรวจสอบการประกอบการว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ หรือได้ต่อใบอนุญาตทุกครั้งตามกำหนดหรือไม่ ซึงมีกฎหมายหลายฉบับที่ควบคุมดูแลการดูดทราย ริมฝั่งแม่น้ำโขง จึงได้แนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์เรือ เพิ่มหรือลดแรงม้าต้องแจ้งอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงพักการดูดทราย 4 เดือนระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.- 31 ต.ค.ของทุกปีเนื่องจากเป็นฤดูฝนน้ำเชี่ยว อาจทำให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งได้ จึงได้แนะนำสถานประกอบการท่าทราย ให้ทราบถึงข้อกำหนดต่างๆ เช่นทำการดูดทรายในกรอบที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 9 เพื่อให้ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องอย่างสบายใจ และขอความร่วมมือให้เฝ้าระวังสภาพแวดล้อม เช่น ฝุ่น PM 2.5 ถนนชำรุดอย่าให้ประชาชนเดือดร้อน การกัดเซาะตลิ่ง ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน ให้สอดส่องดูแลติดไฟส่องสว่าง เช่น สปอร์ตไลต์ และกล้องวงจรปิด เพื่อป้องปรามการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศ.

Related posts