พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1 จัดงานแปดเซียนข้ามทะเล วันคล้ายวันประสูติองค์ โป๊ยเซียนโจวซือ องค์เทพเจ้าที่ชาวอำเภอศรีราชาให้ความเคารพนับถือ

เมื่อเวลา10.00น.(3ก.ย.2565) ที่พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1  ตำบลบึง อำเภอศรีราชา นายอำมาตย์ โสภณารมย์ นายกพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1 พร้อมด้วย คณะกรรมการพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ฯ ร่วมกัน จัดงานแปดเซียนข้ามทะเล วันคล้ายวันประสูติองค์ โป๊ยเซียนโจวซือ โดยมีนายชัยจิตร รัฐขจร ประธานมูลนิธิสหพุทธธรรมสงเคราะห์ (พ้งเลี้ยง) แห่งประเทศไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธี สักการะขอพรให้ โป๊ยเซียนโจวซือ ประทานพรให้ประชาชนในประเทศไทยมีแต่ความสุข ประเพณีประจำปีแปดเซียนข้ามทะเล ในวันคล้ายวันเกิดองค์โป๊ย เซียนโจวซือ เทพเจ้า 8 เซียนสำหรับประวัติเซียนแต่ละองค์ในบรรดา 8 องค์นี้ มีประวัติที่มา และอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แตกต่างกันไป ในปัจจุบันทั้งชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีน ยังนิยมนับถือบูชาเทพเจ้า8เซียนอย่างเสมอมา

นายอำมาตย์ โสภณารมย์ นายกพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1  กล่าวว่า สำหรับประวัติเซียนแต่ละองค์ในบรรดา 8 องค์นี้ มีประวัติที่มา และอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แตกต่างกันไป ในปัจจุบันทั้งชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีน ยังนิยมนับถือบูชาโป๊ยเซียนอย่างสม่ำเสมอ นอกเหนือจากเทพเจ้าทั้งสามในกลุ่มฮกลกซิ่วแล้ว ได้แก่ ทิก๋วยลี้ ฮั่นจงหลี ลือต้งปิง เหอเซียนกู จางกั๋วเหล่า หลันไฉ่เหอ หันเซียงจื่อ และเชาก๊กกู๋

Related posts