รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานลางสาด ลองกอง ของตำบลนานกกก 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานลางสาด ลองกอง ของตำบลนานกกก

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565 นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานลางสาด ลองกอง ของตำบลนานกกก ณ ตลาดผลไม้นานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 

นายเกรียงศักดิ์ ทิพย์พรหม นายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลนานกกก กล่าวว่า การจัดงานเปิดตลาดลางสาด ลองกอง ตำบลนานกกก ได้ดำเนินการ จัดงานอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นปีที่ 22 แล้ว นับตั้งแต่ ปี 2543 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อที่จะเน้นการประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายผลไม้ของตำบลนานกกก โดยเฉพาะลางสาดและลองกอง ให้แก่พ่อค้าและเกษตรกรตำบลนานกกก ได้นำผลผลิตออกมาจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าแม่ค้า รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชน มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

.

การจำหน่ายลางสาดและลองกอง ในพื้นที่ของตำบลนานกกกได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่องค์กรชุมชนเป็นผู้ก่อตั้งและมอบให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้สานต่อ ถ้าจะมองไปถึงการแข่งขันทางการค้าแล้ว ขอฝากให้พี่น้องชาวตำบลนานกกก ทุกท่าน ได้ร่วมกันนำผลไม้ออกมาจำหน่ายในตลาดแห่งนี้กันให้มาก ๆ เพราะจะช่วยให้

ตลาดที่เป็นศูนย์กลางของตำบล มีผลไม้จำหน่ายเป็นจำนวนมาก

.

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกลไกทางการค้าขึ้นมา และสิ่งที่สำคัญจะนำมาเพื่อสภาพเศรษฐกิจที่ดีของตำบลนานกกก ในอนาคตข้างหน้านี้อย่างแน่นอน และหากได้รับงบประมาณเพิ่มเติม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก ก็จักได้ขยายโรงเรือนจำหน่ายผลไม้เพิ่มขึ้นอีก เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงผลไม้ออกสู่ตลาด

 

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

Related posts