โครงการพัฒนาศักยภาพให้ชุมชนจัดกิจกรรม “ฝึกอบรมการทำป๊อปคอร์น”

เมื่อเวลา09.30 น.ของวันที่ 3 ก.ย.ที่กลุ่มแม่บ้าน ม.1 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์จัดการอบรมการทำป๊อปคอร์น นายธนะพัฒน์ พันเฉลิมชัยโชค นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นายวิมล จันทร์ยิ้ม สมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นายอำนาจ  ถมยา สมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

เข้าร่วม ดูการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปข้าวโพค โดยมีวิทยากร มาให้ความรู้แก่ ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่านได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำป๊อปคอร์น  ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำไปขยายผลโดยมุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และต่อยอดเพื่อเป็นรายได้เสริมต่อไป

 

Related posts