จ.อุบลฯ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “Best Product Connect Expo 2022” วันที่ 1 – 5 กันยายน 2565 ที่สนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “Best Product Connect Expo 2022”  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 5 กันยายน 2565 ที่สนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

โดยการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “Best Product Connect Expo 2022” เป็นการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน  ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพหลักดำเนินโครงการ ในกิจกรรมจัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน  ณ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มช่องทางและขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัด สร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้านการค้าการลงทุนระหว่างกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 120 คูหา นอกจากนี้ยังร่วมบูรณาการกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดอุบลราชธานี และสาขาจังหวัดขอนแก่น นำกลุ่มองค์กรเกษตรกรเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 10 กลุ่มองค์กร (อุบลราชธานี 8 องค์กร และขอนแก่น 2 องค์กร)  เพื่อให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรได้มีช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า รวมไปถึงจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา แขวงสาละวันและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัดเถื่อ เที่ยน เว้ห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ยังได้คัดเลือกผู้ประกอบการร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานครั้งนี้อีกด้วย

 

Related posts