ทม.เมืองชะอำ ลงพื้นที่แจกผ้าอ้อมและแผ่นรองซับ ให้ผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 16 ชุมชน

วันที่ 2กันยายน 2565  นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ นางทิพาพรรณ หอศิวาลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต5ราชบุรี (สปสช.)   รองนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ  สมาชิกสภา  สาธารณะสุขอำเภอชะอำ  รพ.ชะอำ  อสม.เทศบาลเมืองชะอำ   ร่วมกันลงพื้นที่นำผ้าอ้อมผู้ใหญ่  และแผ่นรองซับ มอบให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง หรือบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระเองไม่ได้  ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองชะอำ จำพนวน 16 ชุมชน    เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระเองไม่ได้  ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่  เข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ช่วยบรรเทาความเดือนร้อน และช่วยลดภาระรายจ่ายในครัวเรือน

นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ  เปิดเผยว่า  โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรือ อุจจาระเองไม่ได้   เทศบาลเมืองชะอำ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต5ราชบุรี  ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ เพื่อให้ครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิการรักษา ให้ได้รับประโยชน์ภายใต้บริการการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค โดยให้ใช้งบประมาณจากกองทุนท้องถิ่น    โดยทำการสำรวจประชาชนในพื้นที่ ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะอุจจาระเองไม่ได้ต้องนอนหรือสัมผัสโดยตรงกับปัสสาวะหรือ อุจจาระเป็นเวลานาน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับและติดเชื้อ จำนวน147ราย    มีความต้องการ จำนวน31ราย ระยะเวลา6เดือน ใช้ผ้าอ้อมจำนวน 17,112 แผ่น  มูลค่า 166,564 บาท   โดยแบ่งส่งมอบให้ประชาชน ครั้งละ2เดือน จำนวน3ครั้ง  สำหรับกลุ่มที่เหลือ อีกจำนวน116 ราย จะจัดทำโครงการสนับสนุนในระยะต่อไป

Related posts