ผู้ว่าเข้มซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากประสบภัยน้ำท่วม สั่งการด่วนทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมพร้อมทุกด้าน

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2565  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษและผู้อำนวยการจังหวัด พร้อมด้วย นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด  ศรีสะเกษ กรณีอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปยังศูนย์ EOC อำเภอ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ซึ่ง นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หน.สนง.ปภ.ศรีสะเกษ ได้จัดการซ้อมแผนในครั้งนี้ขึ้น  โดยมี พันเอก วัชรพล คันธา รอง ผอ.กอรมน.  จ.ศรีสะเกษ (ท)  พ.ต.อ.ณัฐกิตติ์  เจริญเกษสุวรรณ์ ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ  นายวัจนปกรณ์ พงษ์พานิช ผู้ช่วย หน.สนง.ปภ.ศรีสะเกษ นางสาวภัคจีรา พรหมดี นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  เจ้าหน้าที่ ปภ.ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซ้อมแผนในครั้งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่า การดำเนินการเตรียมพร้อมรับอุบัติภัยจะเริ่มตั้งแต่ ปภ.จ.ศก.ดำเนินการ การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ (อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม) ตามคำสั่งที่ 4/2565ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 จัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัย แจ้งแนวทางให้ส่วนราชการ อำเภอ และท้องถิ่นทราบ ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด  ส่วนอำเภอ/อปท.  ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย สำรวจพื้นที่ขุดลอก  คู คลอง และกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ  ศูนย์บริหารจัดการน้ำ เฝ้าระวังสถานการณ์ อุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ  ดำเนินการติดตามสภาพอากาศ ปริมาณน้ำ ความเร็วของน้ำ การระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง และคำเตือนจากกรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักงานชลประทานจังหวัด) โครงการชลประทาน ดำเนินการ ตรวจสอบระดับน้ำ ในแม่น้ำอ่างเก็บน้ำ เขื่อน และประตูน้ำ ปภ.จ.ศก ดำเนินการ รวบรวมรายงานข้อมูลประจำวัน  ปชส.ดำเนินการ จัดสื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นวงกว้างในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์ เพื่อให้หน่วยเกี่ยวข้องแจ้งประชาชนเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของ จ.ศรีสะเกษ และการเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่และเร่งด่วนที่สุด

นายวัฒนา   พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษและผู้อำนวยการจังหวัด กล่าวว่า  การซ้อมแผนเป็นการจำลองสถานการณ์ฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษกรณีอุทกภัย จากองค์ประกอบพื้นที่ แหล่งน้ำ และเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่การคาดการณ์สถานการณ์ การประสานความช่วยเหลือ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ จนสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลาย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกลไกการปฏิบัติงานร่วมกันเมื่อเกิดสถานการณ์ รวมทั้งยกระดับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกด้านอย่างทันท่วงที เพื่อพร้อมที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือทุกด้านแก่ประชาชนหากประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งตนได้สั่งการด่วนให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมความพร้อมทุกด้านไว้อย่างเต็มที่เรียบร้อยแล้ว

Related posts