สตูล ถอดบทเรียนเส้นทางค้ามนุษย์ เสริมเคี้ยวเล็บสร้างเครือข่ายข่าวกลุ่มประมงพื้นบ้าน

วันนี้ 2 กันยายน 2565 ทัพเรือภาคที่ 3 มอบหมายให้ น.ท.รัฐพล  แก้วกระจาย  ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452 จัดอบรมจัดโครงการสร้างเครือข่ายด้านการข่าวในกลุ่มประมงทะเลพื้นบ้าน เพื่อการแก้ไขปัญหา ป้องกันและสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐในการปราบปรามการค้ามนุษย์

ทั้งนี้ความยากลำบากในการเฝ้าระวังตามแนวตะเข็บชายแดนทางทะเลของหน่วยรักษาความมั่นคง  ด้วยพื้นที่อาณาเขตที่กว้าง  ฝั่งทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้ทั้งทางบกและทางทะเล จึงทำให้ยากต่อควบคุมผู้ที่ลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาทำงาน  หรือการนำแรงงานต่างด้าวส่งต่อให้กับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้มีการเล็ดลอดรวมทั้งการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของแรงงาน  โดยเฉพาะชาวโรฮิงญาที่เล็ดลอดเข้ามาได้ง่าย   แม้จะเฝ้าระวังเข้มในการลาดตระเวนทั้งทางบก   ทางทะเลและทางอากาศแล้วก็ตาม โดยบทเรียนในต้นเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา  พบชาวโรฮิงญา   59 คน หลบหนีเข้าประเทศบริเวณอ่าวกำนัน เกาะดง   ในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา  บริเวณเกาะดง (แยกเป็น ญ 23 ช 31 เด็ก 5)  และยังพบว่าในห้วงเดือนเดียวกัน  มิ.ย. 2562  เรือขนชาวโรฮิงญาเคยถูกคลื่นซัดจนเรือแตกห่างไปเพียง 5 ไมล์ทะเลเท่านั้น จากสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนภารกิจของหน่วยความมั่นคง  หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452    ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายด้านการข่าว  (ในกลุ่มประมงทะเลพื้นบ้าน)  เพื่อการแก้ไขปัญหา  ป้องกันและสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐในการปราบปรามการค้ามนุษย์  จำนวน 50 คน  ที่ห้องประชุมบารารีสอร์ท  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  ในการประสานความร่วมมือนำชาวประมงทะเลพื้นบ้าน   ในพื้นที่ตำบลแหลมสน  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล เพื่อควบคุมยับยั้งการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  ในพื้นที่เกาะแก่งต่าง ๆ และเขตพื้นที่ชายฝั่งภายในจังหวัดสตูลที่ติดกับทะเล  ,ป้องกันการยับยั้งการทำประมงในทะเลที่ผิดกฎหมาย  , ควบคุมกำกับดูแลความมั่นคงของชาติทางทะเลในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล , ควบคุมและตรวจสอบมิให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ , ควบคุมตรวจสอบและป้องกันการค้ามนุษย์ในภาคประมงทะเลในพื้นที่จังหวัดสตูล

นายสุพจน์  รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  เป็นประธานจัดงานในครั้งนี้  ยอมรับว่า   แม้จังหวัดสตูลจะมีบทเรียนที่ไม่ค่อยดี แต่หลายหน่วยความมั่นคงทั้ง ทหารเรือ ตำรวจ  ฝ่ายความมั่นคง ยังคงต้องเน้นหนักในการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ  การสร้างเครือข่ายด้านการข่าว  (ในกลุ่มประมงทะเลพื้นบ้าน) จะเป็นกำลังเสริมในการแจ้งเบาะแส ช่วยเป็นหูตาให้ทางการ สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ต่อนานาประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง

น.ท.รัฐพล  แก้วกระจาย  ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452  กล่าวว่า  หวังว่าการจัดงานในครั้งนี้เพื่อสร้างกำลังเสริมในงานด้านการข่าว   โดยดึงชาวประมงพื้นบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยหากพบเหตุสามารถติดต่อแจ้งทางหน่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Related posts