โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง) จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “บ่อวินเกมส์ 65” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 2 ก.ย. ที่ สนามกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายก อบจ.ชลบุรี นายสุระ กลั่นด้วง สมาชิก อบจ.ชลุรี นายสุพจน์ เย็นใจเฉื่อยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นายสิรวิชฐ์  อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวินและคณะกรรมการสถานศึกษาได้ร่วม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาสีภายใน บ่อวินเกมส์ 65

โดยมีนางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ สำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้มี นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน โดยแบ่งเป็น 4สีได้แก่ สีชมพู  สีเขียว และ สีเหลือง สีฟ้า โดยเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน แบ่งการแข่งขันกีฬาเป็น 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง เซปักตะกร้อ กีฑา และกีฬาอีสปอต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้ความรักความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นงานเป็นทีม การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในชั่วโมงชุมนุม และชั่วโมงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และลดผลกระทบต่อเวลาเรียนของนักเรียนน้อยที่สุด เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติดและฟุตบอลกระชับมิตรทีมวีไอพีและทีมครูโรงเรียนบ้านบ่อวิน

Related posts