เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเร่งยกผนังกั้นน้ำปั้นคันดินรับมือน้ำเจ้าพระยาเอ่อท่วมเกาะเมือง

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 1 ก.ย. 2565 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ด.ต.สุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมกำลังทหาร

เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงนี้มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพื่อรักษาพื้นที่เกาะเมืองไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจและโบราณสถานสำคัญ จึงได้ลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือจากสถานน้ำที่อาจไหลเข้าท่วมพื้นที่ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่มีการเฝ้าระวังทุกประตูระบายน้ำและหากเกิดภาวะฉุกเฉินจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว รวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำที่สามารถดำเนินการติดตั้งได้ทันที  โดยเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เร่งดำเนินการยกผนังกั้นน้ำเพื่อเตรียมป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ที่ บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา สูง 1.50 เมตร ตลอดความยาว 650 เมตร

 

Related posts