วันสถาปนาโรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) ครบรอบ 64 ปี

เมื่อเวลา09.00 น. ของวันที่ 1 ก.ย. นายคณิต เจียหลิม กำนันตำบลบ่อวินประธานคณะกรรมสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ปกครองได้เดินทางเข้าร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) ครบรอบ64ปี โดยมีนางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ

โดย โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2501 ตั้งอยู่ เลขที่ 265/49 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี    เขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี  สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 (สพป.ชบ.3) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนบ้านบ่อวินมีเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา  เขตบริการชองโรงเรียน คือ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 5 ตำบลบ่อวิน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันปีการศึกษา 2564 มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 62 คน จำนวนนักเรียน 1,252 คน

Related posts