อบต.บ่อวิน จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรในสถานศึกษา

เมื่อเวลา09.00น.ของวันที่ 31 ส.ค.ที่อาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีนายสิรวิชฐ์  อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกร่วมเป็นประธานเปิดการอบรมความรู้งานด้านจราจรระดับพื้นฐาน โดยมีนายยงยุทธ วังภูงา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินกล่าวให้การต้อนรับ การจัดอบรมนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับจราจรและการรู้จักการปฏิบัติตามแนวทางและกฎจราจรของนักเรียนเป็นสิ่งจำเป็นละเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยทำให้เด็กนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในกฎจราจร ช่วยเสริมสร้างการมีวินัยจราจรให้กับเด็กนักเรียนและให้เห็นความสำคัญของวินัยจราจรและสามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำให้แก่บุคคลในครอบครัวได้ ทำให้เด็กและครอบครัวมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน และมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาการจราจร

โดย พ.ต.ต.มนต์เทพ ปัญญายงค์ สว.(จราจร) นำวิทยากรจาก งานจราจร สภ.บ่อวินเพื่อที่จะดำเนินการได้อย่างถูกต้องมีความพร้อมและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรได้มาจัดการอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  เรื่อง กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎจราจรในเบื้องต้น โดยใช้สื่อและการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนที่หลากหลายและสนุกสนาน และทางบริษัท ฮอนด้า เอเชียซิตี้จำกัด ได้นำหมวกกันน๊อกมามอบให้กับนักเรียนอีกด้วยพร้อมทั้งยังผู้เชี่ยวชาญมาสอนการขับขี่รถจักรยานยนต์แบบปลอดภัยบนท้องถนน  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ทำให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎและวินัยจราจรได้เป็นอย่างดี ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองแลครอบครัวได้

 

 

https://streamable.com/ea3k8u

 

Related posts