กลุ่มชาวบ้านที่หนุนโครงการอุตสาหกรรมจะนะ ไม่พอใจสภาพัฒน์ฯ ภายหลังเบี้ยว นัดลงพื้นที่ จัดทำ SEA ขณะเดียวกันให้ความสำคัญเฉพาะกลุ่มค้าน ไม่ฟังข้อมูลให้รอบด้าน

วันที่ 30 สิงกาคม 2565 เวลา 14.00 น. เครือข่ายประชาชนจะนะ อาสาเพื่อพัฒนาถิ่น  นำโดย นางมณี อนันต์ทบริพงษ์ พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่  ต.สะกอม ต.ตะลิ่งขัน ต.นาทับ อ.จะนะ ซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านที่สนับสนุนโครงการเมืองต้นแบบ นิคมอุตสาหกรรมจะนะ กว่า 50 คน  ได้เดินทางมาสำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม และการเลือกปฎิบัติแบบไม่เป็นกลาง ในการดำเนินการจัดทำ รายงานการศึกษาระดับยุทธศาสตร์(SEA)  ตามมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 14 ธันวาคม 2564) โดยมีนางพรรธิภา รัตนะ ผู้เชียวชาญด้านยุทศาสตร์จังหวัดสงขลาพร้อมด้วนเจ้าหน้าที่าภาพัฒน์ฯ  เป็นผู้รับหนังสือ

โดยกลุ่มเครื่อข่ายประขาชนจะนะ อาสาเพื่อพัฒนาถิ่น ได้ตั้งข้อสังเกตุว่า การจัดทำ SEA ซึ่งมีสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นดำเนินการ ไม่ได้รับฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่ต้องการสนับสนุนโครงการฯ แต่กลับลงพื้นที่ไปรับฟังข้อมูลจากกบุ่มคัดค้านโครงการเพียงด้านเดียว

โดยตั้งข้อสังเกตุ ว่า 1.) การกำหนด พื้นที่ในการพบกับประชาชน ในพื้นที่ดำเนินโครงการนั้น ไม่ได้มีการสุ่มพื้นที่ของประชาชนจริงๆ ตามที่แจ้งมาตั้งแต่ต้น แต่กลับมีการประสานงานเป็นอย่างดีกับกลุ่ม ที่มีความคิดเห็นคัดค้านโครงการ โดยสังเกตได้จากก่อนที่จะลงพื้นที่ กลุ่มคัดค้านได้มีการเตรียมความพร้อม และประกาศแจ้งเพื่อรวมตัวกัน พร้อมกับเชิญชวนผ่านเสียงตามสายล่วงหน้า

2.). การกำหนดพื้นที่ลงไปพบชุมชน เป็นการเลือกพบแบบมีนัยซึ่งพุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้คัดค้าน โดยตรงเช่นกลุ่มเกษตรกร โดยส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นเกษตรกรที่เป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ แต่ขนาดเดียวกันกลุ่มเกษตรกรยางพาราปาล์มน้ำมัน และกลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่ไม่มีโอกาสนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงและปัญหา ซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่ อีกครั้งการลงพื้นที่ศึกษา ก็ยังคงเลือกสถานที่ศึกษาที่เป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้คัดค้าน โครงการมาตั้งแต่ต้น และที่สำคัญพื้นที่ที่ศึกษาไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบโดยตรง ขณะที่คนในพื้นที่สะกอมตลิ่งชัน นาทับ กลับไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองในมิติ การศึกษา และปัญหาเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติ

3). ในการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการลงพื้นที่ ที่มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ เป็นผู้กำหนดเส้นทางและจุดนัดหมาย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะเป็นหนึ่งในผู้นำทางความคิดในการคัดค้านโครงการฯมาตลอด

นางมณี อนันต์ทบริพงษ์  ตัวแทน ชาวบ้าน กล่าวว่า ทางเครื่อข่ายฯและตัวแทนชาวบ้านทีความกังวล และไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่ง ที่สภาพัฒน์ฯ แสดงบทบาท การทำงานที่ไม่โปร่งใส ไม่มีความจริงใจและไม่เป็นมืออาชีพ ซึ่งไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นหน่วยงานในการดำเนินการจัดทำ (SEA) ในครั้งนี้ด้วยเหตุผล และข้อสังเกตข้างต้น ดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมของประชาชนส่วนใหญ่ ในพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ จึงขอให้สภาพัฒน์ฯ ทบทวนบทบาทและภารกิจในฐานะ เป็นหน่วยงานที่ใช้เงินภาษีของประชาชน ซึ่งต้องตระหนักว่าจะต้องทำหน้าที่เพื่อประชาชน ไม่ใช่ไปเป็นเครื่องมือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และหากต้องการทำ Sea แบบหวังผล เพื่อสนองกลุ่มบุคคล จะทำให้เป็นการเสียภาษีของประชาชนแบบเปล่าประโยชน์

ทั้งนี้หลังจากนั้น เวลา 15.00 น. ทางเครือข่ายประชาชนจะนะ อาสาเพื่อพัฒนาถิ่น ได้เดินทางไปยังศาบากบางตังหวะดสงขลา เพื่อยื่นหนังสือและข้อเรีนกร้องดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยมี นายรุ่งโรจน์ และสูบ ผู้อำนวนการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนรับหนังสือ

 

Related posts