มูลนิธิสว่างอุตรดิตถ์ธรรมสถาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานฯ

วันที่30 ส.ค.65 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตัวแทนเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย กว่า 10 จังหวัด เดินทางมาร่วมอบรมหลักสูตรครูผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานฯ(ระดับ2) โดยมีนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการ และร่วมฝึกการทำ CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมเห็นความสำคัญของการช่วยชีวิต

นายณัฐกิตติ์ เพียรประดิษฐกุล ประธานมูลนิธิสว่างอุตรดิตถ์ธรรมสถาน สมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับการฝึกในครั้งนี้ เป็นการให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย ที่มีความด้านการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว มาเพิ่มความรู้ด้านการเป็นผู้สอน เพื่อนำความรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ไปฝึกให้ประชาชน เป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่มีความต้องการให้คนไทยมีความรู้ความสามารถในการทำ CPR เป็น จำนวน 10 ล้านคน ภายใน 3 ปี รวมทั้งช่วยลดความสูญเสียชีวิตของประชาชนเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที แม้ว่าการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจะมีความสำคัญแต่ในประเทศไทยมีผู้ผ่านการอบรมน้อยว่าร้อยละ 1 ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้นการ ฝึกครูผู้สอนในครั้งนี้จะสามารถช่วยให้คนไทยรู้วิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและลดอัตราการชีวิตลงได้

ทั้งนี้ การอบรมมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เป็นทีมผู้ฝึกอบรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน พะเยา น่าน สุโขทัย พิษณุโลก ตาก ขอนแก่น นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร

Related posts