อบต.เขาคันทรง จัดโครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้พนักงานลูกจ้าง

 เพื่อให้มีความรู้ และสามารถใช้เครื่องมือดับเพลิงได้ถูกวิธีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกรณีที่ประสบเหตุเพลิงไหม้

เมื่อเวลา13.00น. (29สิงหาคม 2565 ) ที่โดมอาคารเอนกประสงค์อบต.เขาคันทรง  อำเภอศรีราชา นายมะลิ กลั่นด้วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยมีนายธีรพันธ์ เจริญผล รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง  กล่าวรายงานการจัดอบรม และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.เขาคันทรง พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างจำนวน  70 คน เข้ารับการอบรมครั้งนี้

ซึ่งมีวิทยากรจากงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากเทศบาลเมืองหนองปรือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.บ่อวิน มาสอน และสาธิตการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับพนักงานลูกจ้างได้รับทราบ สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้นั้นอาจเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะใหญ่ คือ 1.เกิดจากการตั้งใจ เช่น การลอบวางเพลิง หรือการก่อวินาศกรรม ซึ่งเกิดจากการจูงใจที่ทำให้เกิดการลอบวางเพลิง อาจเนื่องมาจากพวกโรคจิต และ 2.สาเหตุเกิดจากการประมาทขาดความระมัดระวังหรือมิได้ตั้งใจ เช่น การเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้เป็นเวลานานจนเกิดความร้อนสูงส่งผลให้ไฟลุกไหม้ สร้างความเสียหายโดยตรงต่อผู้ประสบภัย โดยบางครั้งอาจได้รับบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิตได้

 

Related posts