พรรคคลองไทยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ชลบุรี เขต 2 ให้ประชาชนได้รู้จักโดยจะส่งผู้สมัครให้ครบทั้ง10เขตในชลบุรี

นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ หัวหน้าพรรคคลองไทย พร้อมลูกทีมว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่ภาคตะวันออก  ได้ลงพื้นที่ตลาดใหม่ ตลาดผ้าชื่อดังใน จ.ชลบุรี ทางพรรคคลองไทย ได้มาเปิดตัว ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชลบุรี เขต2 นายกณฑ์ จีนประชา รวมถึงมาแนะนำพรรคคลองไทย ให้ประชาชนในพื้นที่ชลบุรีได้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย  รวมถึงพูดถึงนโยบายพรรคให้ประชาชนได้รับรู้

นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ หัวหน้าพรรคคลองไทย เปิดเผยว่า ได้นำทีมรองหัวหน้าพรรค เลขาพรรค โฆษกพรรค และทีมงานว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคตะวันออกของพรรคคลองไทย มาเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรีเขต2 อำเภอเมืองชลบุรี  ก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวพรรคมานานแล้ว แต่ว่าในวันนี้มาเดินเป็นทางการ มายืนยันกับพี่น้องประชาชน ว่าพรรคคลองไทยพร้อมที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนในทั่วภูมิภาคของประเทศ พร้อมที่จะส่ง ส.ส. ครบทุกเขตทั่วประเทศ และชลบุรีทั้ง 10 เขต พร้อมชูนโยบายหลักของพรรคคลองไทย คือการผลักดันออก พ.ร.บ.คลองไทย เพื่อนำไปสู่การดำเนินการสร้างคลองไทย โดยจะเป็นคลองที่จะเชื่อมต่อระหว่าง 2 ฝั่งมหาสมุทรในภาคใต้ของประเทศไทย มีความยาว 135 กม. ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้จากคลองไทยปีละไม่น้อยกว่า 5.5 ล้านล้านบาท นำรายได้จากคลองไทยเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน และดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนต่อไป

Related posts