ส.ส กวินนาถ (ทนายนู้ด)ที่ปรึกษา กลุ่มนักกฎหมายและทนายความศิษย์เก่าศรีปทุมชลบุรี เลือกตั้งนายกสภาทนายความและกรรมการสภาทนายความ ศาลจังหวัดพัทยา

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 11:30 น. ที่ศาลจังหวัดพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ (ทนายนู้ด) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท และในฐานะที่ปรึกษากลุ่มนักกฎหมายและทนายความศิษย์เก่าศรีปทุมชลบุรี พร้อมนายกัณป์ชสาน รัตนะ (ทนายแบงค์) เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง,นายวาณิชย์ กันดิษฐ์ (ทนายบอย) กรรมการสภาทนายความจังหวัดพัทยา,นายธีรวัฒน์  วีระวัฒน์ (ทนายไอซ์) ประธานกลุ่มนักกฎหมายและทนายความศิษย์เก่าศรีปทุมชลบุรีคณะทนายความศิษย์เก่าศรีปทุมชลบุรี เดินทางมายังศาลจังหวัดพัทยาเพื่อใช้สิทธิ์ตามหลักประชาธิปไตยในการเลือกตั้งนายกสภาทนายความและกรรมการสภาทนายความ เพื่อเลือกบุคคลเข้าไปบริหารองค์กรทนายความ

นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหว้ดชลบุรี รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทและที่ปรึกษา กลุ่มนักกฎหมายและทนายศิษย์เก่าศรีปทุมจังหวัดชลบุรี กล่าว ในวันนี้ได้เดินทางมาศาลจังหวัดพัทยา ในฐานะทนายความและที่ปรึกษา กลุ่มนักกฎหมายและศิษย์เก่าศรีปทุมจังหวัดชลบุรี เพื่อมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสภาทนายความ และกรรมการสภาทนายความ ไม่ได้บุคลากรมาบริหารสภาทนายความ

ซึ่งในวันนี้ก็เดินทามาใช้สิทธิ์ประชาธิปไตยที่ควรที่จะมีในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นการระดับชาติ ระดับท้องถิ่นหรือในองค์กรต่างๆการใช้สิทธิ์ที่คำนึงถึงผลประโยชน์พี่น้องประชาชนและองค์กรเป็นหลักและในวันนี้ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์กลุ่มนักกฎหมายทนายศิษย์เก่าศรีปทุม ให้กับพี่น้องประชาชน ท่านความประสงค์จะให้ กลุ่มทนายนักกฎหมายศรีปทุม ให้ความรู้เรื่องกฎหมายให้กับชุมชนนักเรียนและหน่วยงานต่างๆ พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนรวมถึงจะขอคำปรึกษาเรื่องกฎหมายก็ปรึกษาได้เช่นกัน..

 

Related posts