ธ.กรุงไทยจับมือ ม.หาดใหญ่ ร่วมผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ธ.กรุงไทยจับมือ ม.หาดใหญ่ ร่วมผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)

ที่ ห้องสมุย อาคารสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และคุณสุปริญญา เทียนกิ่งแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานภาค สำนักงานภาคสงขลา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทยกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า “ถือเป็นโอกาสดีของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่จะได้ร่วมมืออย่างเป็นทางการในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และพัฒนาสังคมภายในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยมีธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ ผ่านนวัตกรรม Krungthai Digital Platform เพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงิน ให้แก่ มหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย”

“ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และธนาคารกรุงไทยในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของธนาคารกรุงไทยที่ต้องการสนับสนุน และร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ผ่านนวัตกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (University Smart ID Card) การรับเงินบริจาค และออกใบเสร็จรับเงินบริจาคผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation) ด้วยการเชื่อมต่อกับกรมสรรพากร การรับชำระเงินผ่านทางเครื่องรูดบัตร EDC และ QR Code รวมถึงช่องทางอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และที่ขาดไม่ได้ คือบริการจัดการทางการเงินผ่าน KTB Corporate Online ที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดการกับระบบชำระเงินได้อย่างครบวงจร ทั้งการจ่ายเงินเดือน รวมถึงการดาวน์โหลดรายงานทางการเงินต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจและใช้ในการบริหารจัดการทางการเงินได้อีกด้วย”

ด้านคุณสุปริญญา เทียนกิ่งแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานภาค สำนักงานภาคสงขลา ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนของ ธ.กรุงไทย รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ผ่านการทำความร่วมมือกับสถานศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในการพัฒนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ(Smart University) ธ.กรุงไทย มีความพร้อมในทุกๆ ด้านที่จะให้บริการกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตลอดจนกลุ่มลูกค้าของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะนักศึกษาที่จะได้รับความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (University Smart ID Card) หรือบัตรประจำตัวนักศึกษารูปแบบใหม่ที่ทันสมัย โดยระบบนี้รองรับการใช้งานที่หลากหลาย และเชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยกับระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร เป็นการพัฒนาสังคมภายในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) อย่างแท้จริง”

สำหรับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บัตรนักศึกษารูปแบบใหม่ จะเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม เช่น ระบบยืมคืนหนังสือห้องสมุด, ระบบเช็คกิจกรรม / เช็คชื่อเข้าเรียน, ระบบ Shareprint, Gate Access (ยืนยันตัวตนเข้าออก มหาวิทยาลัย), Food Plaza / สหกรณ์ร้านค้า เป็นต้น

///////////////////////////////

 

Related posts