มูลนิธิอนุสรณ์100ปีศรีราชา มอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ที่  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชามูลนิธิอนุสรณ์100ปีศรีราชานำโดยนายเทิดศักดิ์  กรรณสูตอนุสรณ์ 100 ปี ประธานมูลนิธิพร้อมคณะ และนายกิตติศักดิ์ กิจโชคเจริญสกุล  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรศรีราชา ร่วมมอบเงินจำนวน สามล้านเก้าหมื่นบาท  ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยมี นายแพทย์สมยศ โล่ห์จินดาพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นผู้รับมอบ โดยเงินที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้เพื่อจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ดังนี้ 1)ซอฟต์แวร์สำหรับการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด สามมิติ เป็นเงิน 1,000,000 บาท

2)  เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาจำนวน 2 ตัวๆละ

200,000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท

3) อุปกรณ์ ถ่าง ยกกระดูกทรวงอกเพื่อการผ่าตัดหัวใจเป็นเงิน 690,000 บาท

4) ซอฟต์แวร์สำหรับดูข้อมูลภาพ คลื่นเสียงความถี่สูง และการสวนหัวใจ

จำนวน 7 จุดๆละ 150,000 บาท เป็นเงิน 1,000,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,090,000 บาท (สามล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)

Related posts