กิจกรรม”พาป๋ากลับบ้าน”ทำบุญตักบาตรฯ – ประกอบพิธีบรรจุอัฐิป๋าเปรมใต้ฐานอนุสาวรีย์ฯ รวมใจชาวสงขลา สืบสานปณิธาน “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางกัลยา บุญญามณี ภริยาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ 99 รูปเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ก่อนที่จะมีพิธีบรรจุอัฐิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ณ  สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยมี ศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายบัญญัติ จันทร์เสนะ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ มูลนิธิเรารักสงขลา มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  บุคลากรสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร

ต่อจากนั้นเวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอัฐิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  พร้อมทั้งอัญชิญอัฐิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ บรรจุไว้ใต้ฐานอนุสาวรีย์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ภายในบริเวณสวนประวัติศาสตร พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้สืบสานปณิธาน “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ซึ่งเป็นสัจจะวาจาที่พลเอกเปรม ติณสลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี และรัฐบุรุษ ซึ่งเป็นชาวสงขลาโดยกำเนิด รักษายิ่งชีวิตและถ่ายทอดสู่บุคคลในวงการต่างๆตลอดมาอย่างกว้างขวางเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักในความรักชาติ รักแผ่นดิน จงรักภักดีและเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมั่นคง และพร้อมที่จะตอบแทนบุญคุณต่อแผ่นดินในทุกวิถีทาง การกระทำทุกอย่างของท่านทั้งการบริหารราชการแผ่นดิน การทหาร และการแนะนำอบรมผู้อื่นล้วนสะท้อนให้เห็นแบบอย่าง ที่คนไทยควรนำมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

พลเอกเปรม ฯ นับเป็นบุคคลตัวอย่างที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในทุกเรื่อง โดยเฉพาะการสร้างคน สร้างชาติ ด้วยอุดมการณ์ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ดังนั้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และสืบสานปณิธานให้สัมฤทธิผลอย่างมั่นคงและยั่งยืน จังหวัดสงขลา จึงได้ประกาศให้วันที่ 26 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันอสัญกรรมของพลเอกเปรมฯ เป็น “วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” โดยมุ่งหมายให้ประชาชนในจังหวัดสงขลา ยึดเป็นวาระสำคัญในการรวมพลังสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน พัฒนาจังหวัด ภายใต้ปณิธาน “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ตลอดไป

Related posts