ผวจ.นนทบุรี สาธิตการปัดดอกทุเรียนเพื่อเพิ่มผลผลิต

ผวจ.นนทบุรี สาธิตการปัดดอกทุเรียนเพื่อเพิ่มผลผลิต

*************

 

จังหวัดนนทบุรี นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียง และเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ และมีราคาสูง โดยปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด จำนวน 2,272 ไร่ เกษตรกร 1,016 ครัวเรือน

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวระหว่างลงพื้นที่สวนทุเรียนอำเภอบางกรวย และสาธิตการปัดดอกทุเรียน ว่า จังหวัดนนทบุรี ได้มีการผลักดันโครงการฯต่างๆ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ทั้งโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สวนทุเรียนนนทบุรีอย่างยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์สวนทุเรียนให้อยู่คู่บ้านเมืองนนทบุรี โดยสนับสนุนความรู้วิชาการและปัจจัยการผลิตที่ดีและเหมาะสมให้เกษตรกรอย่างเร่งด่วน รวมทั้งการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ทุเรียนนนท์ ที่กำหนดให้สวนที่ได้ติดตราสัญลักษณ์ GI ต้องมีพื้นที่ปลูกในจังหวัดนนทบุรี วิธีการปลูก และพันธุ์ที่ปลูกต้องเฉพาะเจาะจง ซึ่งปัจจุบันพันธุ์ที่รับการขึ้นทะเบียน GI มีดังนี้ พันธุ์ดั้งเดิม ได้แก่ กบแม่เฒ่า กบชายน้ำ ย่ำมะหวาด กำปั่นขาว และกำปั่นพวง พันธุ์การค้า ได้แก่ ก้านยาว หมอนทอง ชะนี และกระดุมทอง และปัจจุบันมีเกษตรกรที่ติดตราสัญลักษณ์ GI บ่งบอกความเป็นทุเรียนนนท์ที่มีคุณภาพแล้ว จำนวน 77 ราย มีทุเรียน GI ออกจำหน่ายตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา และในปี 2563 มีทุเรียน GI ออกจำหน่ายรวม 2,298 ลูก อีกทั้งยังได้มีการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้แบรนด์ “นนทบุรีการันตี”และทุเรียน ก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าวด้วย

นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุเรียนนนท์ กำลังอยู่ในช่วงติดดอกออกผล สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี จึงจัดกิจกรรม “กินข้าวค่ำ ย่ำสวนทุเรียน” ในวันนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงวิถีการปลูกและดูแลรักษาแบบภูมิปัญญาของชาวนนท์นั้น ชาวสวนทุเรียนจะช่วยในการผสมเกสรโดยใช้ไม้กวาดหรือพู่กันปัดเกสรตัวผู้ให้หล่นลงดอกเกสรตัวเมีย ทำให้มีการผสมเกสรที่สมบูรณ์และมีเปอร์เซ็นต์การติดผลมากขึ้น ซึ่งการผสมเกสรทุเรียนเกษตรกรจะได้รับประโยชน์หลายอย่าง เช่น สามารถกำหนดตำแหน่งการติดผลตามกิ่งที่มีขนาดใหญ่ หรือกิ่งที่อยู่ในระดับต่ำได้ ช่วยให้ทุเรียนติดผลดีขึ้น เกษตรกรสามารถกำหนดวันเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เก็บเกี่ยวง่าย ผลทุเรียนแก่ใกล้เคียงกัน รูปทรงผลสวยงาม น้ำหนักและขนาดผลดี หลังจากผสมเกสรแล้วรังไข่จะเจริญเติบโตเป็นผลทุเรียนตามพัฒนาการ โดยชาวสวนจะทำการบันทึกวันผสมเกสรไว้ทุกช่อ ทุกต้น เพื่อความแม่นยำในการตัดทุเรียน และชาวสวนทุเรียนนนท์รับรองมาตรฐานได้ว่าไม่มีการตัดทุเรียนอ่อนแน่นอน การนับอายุหลังจากวันผสมถึง วันเก็บเกี่ยวประมาณ 110 – 120 วัน ซึ่งกว่าจะได้ทุเรียนนนท์สักผล เกษตรกรชาวสวนทุเรียนนนท์นั้นมีการดูแลผลผลิตตามแบบฉบับวิถีชาวสวนนนท์ 1 ต้น อาจจะไว้ลูกทุเรียนที่สมบูรณ์เพียงแค่ 5-10 ลูก ขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่ปลูก จึงได้ผลผลิตที่สมบูรณ์ และมีรสชาติอร่อยแตกต่างจากที่อื่น เป็นที่เฝ้ารอจากผู้บริโภคที่หนึ่งปีจะได้ลิ้มรสชาติสักครั้งถึงขั้นต้องจองที่สวนเท่านั้น

ภาพ-ข่าว กำพลศิลป์ วงษ์เดือน

ผู้สื่อข่าวนนทบุรี

Related posts