ชุมพร – ซุกพืชกระท่อมไม่พ้นทางหลวงชุมพรตรวจยึด 590 กิโลกรัม

ชุมพร – ซุกพืชกระท่อมไม่พ้นทางหลวงชุมพรตรวจยึด 590 กิโลกรัม

ส.ทล.๔ กก.๒ บก.ฑล. ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร แถลงข่าวการจับกุมผู้กระทำความผิดมียาเสพติดให้โทษประเกท.๕ ( พืชกระท่อมใบสด) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เป็นผู้ประจำเครื่องอุปกรณ์การขนส่ง ขับรถ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน จำนวน๑คน

 

วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลาประมาณ 0๗.๐๐ น. ส.ทล.๔ กก.๒ บก.ฑล. ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร เจ้าพนักงานตำรวจที่ทำการจับกุม พ.ต.ต.อัศวิน พันธุ์วงษ์ สว. ส.ทล.๔ กก.6 บก.ทล. , ร.ต.อ.วสันต์ ตราโต รอง สว.(ป.) ส.ทล.๔ กก.๒ บก.ทล. ได้ร่วมกันจับกุมตัว นาย ผาสุข แดงตา ไทย-ไทย อายุ ๑๙ ปี เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ๗๐๙๙ 0๑๔๑๕ ๗๑ ๕ อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๙ หมู่ที่ ๑ ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี พร้อมด้วยของกลาง ..รถยนต์บรรทุกสาธารณะ ยี่ห้อ อีชูซุ สีขาว ( ตู้ทึบ ) หมายเลขทะเบียน ๗๑-๒๕๔๘ เพชรบุรี จำนวน ๑ คัน ๒.ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ ( พืชกระท่อมใบสด ) น้ำหนัก ประมาณ ๕๔o กิโลกรัม ต.ลังบรรจุน้ำแข็งสีน้ำเงิน ขนาด กว้าง X ยาว X สูง ( ๑๐๐ X ๘๐ X ๘๐ ชม. ) จำนวน ๑๐ ใบ ๔.ลังบรรจุน้ำแข็งสีส้ม ขนาด กว้าง X ยาว X สูง ( ๑๐๐ X ๘o X ๘o ชม. ) จำนวน ๗ ใบ

ร.ต.อ.วสันต์ ตราโต กล่าวว่า การจับกุมผู้กระทำความผิดมียาเสพติดให้โทษประเกท.๕ ( พืชกระท่อมใบสด) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เป็นผู้ประจำเครื่องอุปกรณ์การขนส่ง ขับรถ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ขณะที่ รถวิทยุ ๒๔๐๙ พร้อมกำลัง ได้ออกตรวจพื้นที่ภายในเขตรับผิดชอบ มาถึงระหว่าง กม. ๔๕๒ – ๔๕๓ ทางหลวง

หมายเลข ๔ ( เพชรเกษม ) ( ขาเข้า กทม. ) ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ได้พบรถยนต์บรรทุกตู้ คันหมายเลข

ทะเบียน ๗๑-๒๕๔๘ เพชรบุรี ขับแซงรถวิทยุ ๒๔๐๙ ขึ้นไปทางด้านขวา ในลักษณะบรรทุกสิ่งของมา น่าจะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ เจ้าหน้าที่จึงได้นำรถวิทยุ ๒๔๑๙ ไล่ติดตามเพื่อทำการตรวจสอบรถยนต์คันตังกล่าว จนถึงระหว่าง กม. ๔๕๐ – ๔t๑ (ขาเข้า กทม. ) ต.หงษ์เจริญ อ.ทำแซะ จ.ชุมพร รถบรรทุกคันตังกล่าวได้ชะลอความเร็วและจอดชิด ขอบทางต้านซ้าย เจ้าหน้าที่ได้เดินเข้าไปตรวจสอบ ผู้ขับขี่ ขอตรวจใบอนุญาตขับขี่ ทราบชื่อคือ นายผาสุข แดงตา โดยได้ แสดงใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับที่ ๖๔๐๐๐๕๖๖ ให้เจ้าหน้าที่ดู เจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่า กรณีขับรถยนต์ บรรทุกสาธารณะ ไม่สามารถใช้บอนุญาตขับขี่ประเภทนี้ได้ โดย นายผาสุขฯ แจ้งว่า ตนเองได้ไปยื่นเรื่องขอทำใบอนุญาตขับ ซี่ที่สำนักงานขนส่งไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุญาต จนท.จึงได้แจ้งความผิดเบื้องต้น ให้ นายผาสุขฯ ทราบ และได้สอบถาม ค้าที่บรรทุกมา นายผาสุขฯ แจ้งว่าเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ เจ้าหน้าได้ขอตรวจสอบใบขนส่งสินค้า และใบชั่งน้ำหนักสิน

ว่าไม่มี เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบสินค่าดังกล่าว โดยให้นายผาสุกฯ มาทำการเปิดตู้รถบรรทุกทางด้านท้าย และขออนุญาตทำการตรวจค้น โดยก่อนทำการตรวจค้น ได้แสดงความบริสุทธิ์ ให้ดูจนพอใจ และลงมือทำการตรวจค้นเบื้อง ต้น พบปุ๋ยใส่

ต้นไม้บรรจุไว้ในกระสอบเต็มท้ายรถ จนท. ได้ลองใช้เหล็กปลายแหลมแทงผ่านกระสอบปุ๋ยดังกล่าว ปรากฎว่าพบวัสดุซึ่งมี

ลักษณะแข็งบรรจุอยู่หลังกระสอบปุยดังกล่าว ได้สอบถาม นายผาสุขฯ ไม่สามารถให้คำตอบที่ซัดเจนได้ เจ้า

รถยนต์คันดังกล่าวมาทำการตรวจคั่นโดยละเอียดอีกครั้งที่ ส.ทล.๔ กก.๒ บก.ทล. ผลการตรวจคัน โดยทำการยกปุยลงมา

จากรถ ปรากฏว่า พบแผ่นไม้กระดานอัดปิดกั้นต้านในไว้อีกชั้นหนึ่ง เมื่อยกแผ่นไม้กระดานออก พบลังบรรจุน้ำแข็งขนาด

ยาว X สูง ( ๑๐๐ X ๘o X ๘O ชม. จำนวน ๓๗ ลัง อยู่ต้านใน เมื่อเปิดลังบรรจุน้ำแข็งออกทุกลัง บรรจุถุงปุย จำนวน ลังละ ๗ ถุง เมื่อเปิดถุงปุยออก พบยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ บรรจุอยู่ภายในถุงละ ๕ กิโลกรัม

เจ้าหน้าที่ได้สอบถาม นายผาสุขฯ แจ้งว่าได้มีผู้ว่าจ้างให้มาบรรทุกของดังกล่าว โดยตนได้วิ่งรถเปล่ามารับของในเขต

อ.หลังสวน จ.ชมพร โดยนัดพบกันที่ ปั๊มน้ำมัน ปตท. เกื้อสกุล อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยตนได้นำรถมาจอดทิ้งไว้ในปั๊มน้ำมัน เมื่อเวลา ประมาณ 0๑.๐๐ น. ของ วันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๔ และมีผู้ขับรถคันดังกล่าวมาขับรถไปขึ้นของ โดยตนไม่ทราบว่าเป็น สินค้าอะไร โดยตนเองรออยู่ที่ปั๊มน้ำมัน ต่อมาเวลา ประมาณ 0๓.00 น. ได้มีผู้นำรถคันดังกล่าวกลับมาจอดไว้ที่ปั๊มน้ำมัน และให้ตนขับรถคันดังกล่าวมุ่งหน้าไปทาง กทม. และจะแจ้งให้ทราบเป็น ระยะ ว่า จะให้นำสินค้าไปส่งที่ใด จนกระทั่ง ตนขับ มาถึง เขต อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ได้ถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ และทำการตรวจคันโดยละเอียด จนพบของกลางทั้งหมดตังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา ให้ นายผาสุข แดงตา ทราบ โดยนายผาสุขฯ ทราบข้อกล่าวหาดีแล้ว

ฐานความผิด ๑. มียาเสพติดให้โทษประเกท.๕ ( พืชกระท่อมใบสด)1ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

๒. เป็นผู้ประจำเครื่องอุปกรณ์การขนส่ง ( ขับรถ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ขณะจับกุม นายผาสุข แดงตา ผู้ถูกจับ ได้รับทราบข้อกล่าวหา และสิทธิข้างตันแล้ว ให้การับสารภาพตลอดข้อกล่าวทา เหตุเกิดที่ ทางหลวงหมายเลข ๔ ( เพชรเกษม) กม. ๔๕0 – ๔๕๑ (ขาเข้า กทม. ) ต.หงษ์เจริญ อ.ทำแซะ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. จึงได้นำตัวผู้ถูกจับพร้อมด้วยของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.สลุย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร

 

 

 

Related posts