คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน จัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน จัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี โครงการคืนคนดีสู่สังคม ยอดกว่า1ล้านบาท

วันนี้ 18 มีนาคม 64 เวลาประมาณ 11.00น. ที่ลานบุญ-ลานธรรมวัดนิมมานราษฎ์บำรุง(วัดหนองปรือ)ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานการทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบกองทุน สงเคราะห์เด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี โครงการคืนคนดีสู่สังคม โดยคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีนางชูสิมา พนมศักดิ์ ประธานกรรมการกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี ได้กล่าวเปิดรายงานในโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี คืนคนดีสู่สังคม ให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ชลบุรี เพื่อนำรายได้ทั้งหมดอย่างไม่เป็นทางการ จำนวน 1,112,269 บาท เพื่อมอบสมทบทุนให้กับกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เพื่อทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน และครอบครัวและวิธีพิจารณาเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานพินิจ และช่วยเหลือกิจการสถานพินิจ เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วย 4 ฝึก คือฝึกทางด้านร่างกาย ฝึกทางด้านจิตใจ ฝึกทางด้านความคิดและฝึกทางด้านวิชาชีพ ในด้านอาหารเสื้อผ้าและอื่นๆ จึงได้จัดการโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหารายได้กองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี โดยมีพระเทพชลธารมณี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหารและเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระมหา ดร.วีระธรรมมฺเตโช เจ้าอาวาสวัดเขาคันทรง เป็นผู้ปรัสานงาน โดยมีนายอำเภอบ้านบึง ส่วนราชการต่างๆ ได้เข้าร่วมในงานพิธีดังกล่าวจำนวนมาก…………..ปราโมทย์/รายงาน

 

Related posts