รพ.พุทธโสธร เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิต ธนาคารเลือด รับบริจาควันจันทร์-ศุกร์

รพ.พุทธโสธร เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิต ธนาคารเลือด รับบริจาควันจันทร์-ศุกร์


วันที่18 มีค. นายไมตรี- จันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิต ธนาคารเลือด มี พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผอ.รพ.พุทธโสธร คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา เเละผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ตึกอุบัติเหตุชั้น 2 รพ.พุทธโสธร
สำหรับงานธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.พุทธโสธร เป็นหน่วยงานสำคัญหน่วยหนึ่งในโรงพยาบาล มีภารกิจในการจัดหาโลหิต และเตรียมโลหิตให้กับผู้ป่วย ด้วยกระบวนการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำและปลอดภัย โดยการนำมาตรฐานงานบริการโลหิต ที่จัดทำโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต ถือเป็นภารกิจสำคัญ ของานธนาคารเลือด เพื่อให้ได้มาซึ่งโลหิต ที่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ที่เข้ารับบริการเฉลี่ย 2,115 รายต่อวัน มีอัตราการใช้เลือดชนิด Pack red cell 13,000 ยูนิตต่อปี Fresh frozen plasma 6,000ยูนิตต่อปี Platelet concentrate 10,000 ยูนิตต่อปี
เนื่องจากที่ผ่านมา โรงพยาบาลไม่มีหน่วยรับบริจาคโลหิตภายในโรงพยาบาล เลือดทั้งหมดได้จากการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ตามสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดประมาณ 12 ถึง 13 หน่วยต่อเดือน ปัจจุบันโรงพยาบาลได้จัดสรรพื้นที่ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุ ปรับปรุงเป็นงานธนาคารเลือด และจัดให้มีหน่วยรับบริจาคโลหิตขนาด 4 เตียง เพื่อให้บริการรับบริจาคโลหิตจากผู้บริจาคโลหิต ประชาชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและญาติผู้ป่วย
โดยในระยะแรกจะเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 – 15.00 น. เพื่อให้สามารถมีโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตที่เพียงพอต่อการใช้งานและมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนเตียงและขยายเวลาการให้บริการต่อไป.

Related posts