อุทัยธานี- ตามโครงการพระสงฆ์ช่วยงานป่าไม้เสริมสร้างรักษ์ผืนป่า มรดกโลกห้วยขาแข้งณสถานีควบคุมไฟป่าอุทัยธานีอำเภอลานสัก

อุทัยธานี- ตามโครงการพระสงฆ์ช่วยงานป่าไม้เสริมสร้างรักษ์ผืนป่า มรดกโลกห้วยขาแข้งณสถานีควบคุมไฟป่าอุทัยธานีอำเภอลานสัก

 

เมื่อเวลา09.00.น.ของวันที่ 18 มี.ค.64 นายณรงค์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้เป็นประธานในพิธีตามโครงการพระสงฆ์ช่วยงานป่าไม้เสริมสร้างรักผืนป่ามรดกโลกห้วยขาแข้ง โดย พระครูปลัดสมนึก สุธมมถิรสทโธ เจ้าอาวาสวัดจันทารามท่าซุง เป็นประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมนาย คณิต รัตนวัฒน์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี นายธนิตหนูยิ้มผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์ ดร.จักรกฤษ สิงห์ธนสาร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่าสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์ พันเอกสุรพัศม์ นำชัยนุ่งรัศมี รองผอ.รมน.จังหวัดอุทัยธานี พันเอกณพัฒน์ ปกป้อง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นายวัชรพงค์ ภาณุรัฐสินธรณ์ ปลัดอำเภอรักษาการแทนนายอำเภอลานสัก นายสุทิน ภู่เกตุ ปลัดอำเภอลานสักหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอลานสัก หัวหน้าหน่วยข้าราชการ ชุดเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง ชุดเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อน.8 กรมป่าไม้ ทังนี้ยังมีหน่วยงานของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ร่วมรับมอบสิ่งของยังชีพให้กับหน่วยงานจำนวน26หน่วยงาน เพื่อเจ้าหน้าที่เกือบ700คน ตามโครงการพระสงฆ์ช่วยงานป่าไม้เสริมสร้างรักผืนป่ามรดกโลกห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี

เนื่องด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งรวมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่มรดกทางธรรมชาติของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมครั้งที่ 15 ณ เมืองคาร์เต ประเทศตูนีเซีย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอลานสัก อำเภอห้วยคต อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก ปัจจุบันนี้เนื้อที่ตามลักษณะภูมิประเทศประมาณ 2 ล้านไร่ หน่วยงานส่วนกลางกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีสังกัด ทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีโดยเจ้าหน้าที่ทั้ง 26 หน่วยงานจำนวน 700 คนได้สนธิกำลังปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ปัจจุบันมี 250 คนแต่รับผิดชอบดูแลผืนป่ามรดกแห่งนี้คนละประมาณ 10 ไร่ ต่อคนเพื่อดูแลทรัพย์สินที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนไทยและทั่วโลก และออกลาดตระเวนเดินป่าในแต่ละครั้ง แต่ละคนต้องเตรียมของออกไปจากบ้าน เพื่อทำหน้าที่ปกป้องผืนป่าด้วยจิตวิญญาณของคนรักสัตว์ และถือว่าเป็นหน้าที่หลักสำคัญที่ต้องปฏิบัติทุกวัน ประกอบกับการดูแลควบคุมการมีกองทุนสวัสดิการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ก่อตั้งโดยสมาชิกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเงินเพียงเล็กน้อยเพื่อบริหารเป็นทุนการศึกษาช่วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมีงานบวชงานมงคลของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งมีการบริหาร กองทุนนี้โดยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกันเองและเมื่อหน่วยงานภาคสนาม 26 หน่วยงานดังกล่าวทราบว่ามีโครงการพระสงฆ์ช่วยงานป่าไม้เสริมสร้างรักผืนป่ามรดกโลกห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีโครงการนี้มีคุณค่าอเนกอนันต์เติมเต็มให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างยิ่งโดยไม่ย่อท้อ ทั้งนี้สิ่งของทั้งหมดที่ได้รับมอบ ทางหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ 26 หน่วยงานกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 มูลนิธิหลวงพ่อปาน พระมหาวีระ ถาวโรและวัดจันทารามท่าซุง ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน พร้อมทำหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายโดยทำหน้าที่ปกป้องดูแลสมบัติอันล้ำค่ามรดกโลกห้วยขาแข้งแห่งนี้ เต็มความสามารถทั้งกำลังกายและกำลังใจ และรวมถึง ความสำคัญของผืนป่า ได้รับการเติมเต็มด้วยอาหารสิ่งของที่ใช้เป็นส่วนกลางในหน่วยงานอาหาร ยารักษาโรค ของใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องดำรงชีพนั้นมีความสำคัญกับหน่วยงานดังกล่าว

 

ภาพ-ข่าว ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน

Related posts