โครงการกีฬามวลชนสู่ท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี” ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ประจำปี งบประมาณ 2565 เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาให้กับเยาวชน

วันนี้ ( 18 ส.ค. 65 ) ที่บริเวณสนามเทศบาลเมืองศรีราชาภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชานายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี พร้อมนายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายอโณทัย  เจริญสันติสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวีดชลบุรี นายสมเกียรติ เกตุวัตถา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและนางสาว นริสสรา ทิพยางกูล ปลัดอำเภอศรีราชา ฝ่ายความมั่งคง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรการผ่านการอบรมโครงการ “กีฬามวลชนสู่ท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี” ประจำปี งบประมาณ 2565 ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ที่มาให้ความรู้ทางด้านทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และเซปัคตะกร้อ ให้กับนักเรียนโรงเรียน จังหวัดชลบุรี

สำหรับโครงการนี้ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี นำบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในทักษะด้านกีฬาฟุตบอล เซปัคตะกร้อ และวอลเล่ย์บอล มาสอนทักษะให้กับเยาวชนในพื้นที่แต่ละอำเภอทั่วทั้งจังหวัดชลบุรี รวม 11 อำเภอ ซึ่งในครั้งนี้มาถึงอำเภอศรีราชาเป็นอำเภอที่10 โดยให้การฝึกสอนกับนักเรียนโรงเรียน ก่อนจะเดินทางไปให้ความรู้ต่อที่อำเภอต่อไป พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน เพื่อใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาในทุกระดับสมดังสมญานามที่ว่า “คิดถึงกีฬาต้องมาเมืองชล”

Related posts