ชลบุรี ตรวจพบสารพันธุกรรมโควิด 19 พบเชื้อน้อนมากๆ ในแรงงานพม่า 1 ราย

ชลบุรี ตรวจพบสารพันธุกรรมโควิด 19 พบเชื้อน้อนมากๆ ในแรงงานพม่า 1 ราย

วันนี้ 18 มี.ค.64 ได้มีการตรวจพบสารพันธุกรรมจากการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย จากแรงงานชาวพม่าที่ขอขึ้นทะเบียนการจ้างงาน แต่ตรวจพบสารพันธุกรรมในปริมาณที่น้อยมากๆ และได้รับการประสานจากส่วนกลางว่าไม่ให้นับเป็นผู้ป่วยรายใหม่

แต่อย่างไรก็ตาม ในการควบคุมโรค ชลบุรียังคงมาตรฐานความเข้มข้นในการสอบสวนควบคุมโรค จะมีการตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสใกล้ชิดอีก 3 ราย ( ผู้สัมผัสใกล้ชิด 1 รายที่เป็นแรงงานพม่า ได้ตรวจหาเขื้อเพื่อขึ้นทะเบียนการจ้างงาน แต่ไม่พบเชื้อ ) และเนื่องจากแรงงานพม่ารายนี้ได้อาศัยอยู่ที่พัทยามา 2 ปี และขายของที่ตลาดวัดชัยมงคล พัทยาใต้ แม้ว่าจะมีสารพันธุกรรมในปริมารที่น้อยมาก ๆๆไม่สามารถแพร่เชื้อได้ ณ ขณะนี้ เราจะยังดำเนินการตรวจหาเชื้อผู้ค้าทุกรายในตลาดในวันนี้ ตามมาตรการเข้มข้นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในตลาด

เนื่องด้วยยังคงมีเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยและไม่มีการจำกัดการเดินทาง เพื่อให้เศรษฐกิจยังคงขับเคลื่อนไปได้ สังคมสงบสุข

ชลบุรีอาจจะมีการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ได้บางวันทั้งที่เป็นซากเชื้อ หรือ ผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าชลบุรี หรือยังคงหลงเหลือในชลบุรี

ขอให้ทุกท่านยังคงเคร่งครัดในมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล ใช้ชีวิตวิถีใหม่ สถานประกอบการในภาคธุรกิจต่างๆ ยังคงตระหนักและมีมาตรการควบคุมป้องกันโรคเคร่งครัดต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการระบาด

# ใช้ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19

# อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ สแกนไทยชนะ

# การตรวจค้นพบเชื้อโควิด-19 เป็นภาวะปกติที่พบได้ แต่ต้องช่วยกันไม่ให้เกิดการระบาด

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

 

Related posts