สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารจัดประชุมเชิงปฎิบัติการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและประชุมทีมแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และโรคติดต่อที่สำคัญระหว่างจังหวัดมุกดาหาร-สะหวันเขต ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว  โดยมี นางสาวจงกลณี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันเขต

นายประวิตร  ศรีบุญรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร, นพ.สุเทพ จันทรเมธีกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร ทีมแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 30 คน ประชุม ร่วมกับ แผนกสาธารณสุข และโรงพยาบาลสะหวันเขต

นายประวิตร  ศรีบุญรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การประชุมเชิงปฎิบัติการซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดนไทย- สปป.ลาว มุกดาหาร-สะหวันเขตโดยฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะตามสถานการณ์สมมุติในการเผชิญเหตุเพื่อประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคร่วมกันต่อไปในอนาคต

ด้านทีมแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหารและโรงพยาบาลสะหวันนะเขตได้ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนด้านการแพทย์ตามแนวชายแดน การส่งต่อผู้ป่วย การดูแลรักษาและความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ โดยมีการอภิปราย การระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อกำหนดเป็นแนวทางความร่วมมือต่อไป

 

Related posts