ประชาชนชาวตำบลบ่อวิน “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565 และวันแม่แห่งชาติ

ประชาชนชาวตำบลบ่อวิน “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565 และวันแม่แห่งชาติ

เมื่อเวลา10.30น. ของวันที่ 12 ส.ค. ที่ บริเวณถนน ซอยวัดเนินกระบก ม.5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายบรรจง แก้วมณี ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 พร้อมด้วย ประชาชน และ จิตอาสา  ร่วมกันพัฒนา ตัดหญ้า บริเวณข้างทาง และเก็บขยะ ข้างทาง  เพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว และเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565 และวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย

Related posts