จังหวัดตราด จัดกิจกรรม “ทำความสะอาด หาดบานชื่น ฟื้นผืนทะเล” ภายใต้โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะงาด

เมื่อช่วงเย็นเวลา 16.00 น.วันที่ 10 ส.ค. 65)  นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะงาด กิจกรรม “ทำความสะอาด หาดบานชื่น ฟื้นผืนทะเล”   ซึ่งจังหวัดตราด ร่วมกับ อำเภอคลองใหญ่  องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดขึ้นบริเวณชายหาดบานชื่น  ตำบลไม้รูด โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ จิตอาสา รวมทั้งเยาวชนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

การจัดกิจกรรม“ทำความสะอาด หาดบานชื่น ฟื้นผืนทะเล” ในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของจังหวัดตราด ภายใต้โครงการบ้านสะอาด  เมืองตราด  สวยสะหงาด  เพื่อรณรงค์ทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดตราด และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ผ่านกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ทุกวันพุธอย่างต่อเนื่อง   โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดชายหาด ด้วยการเก็บขยะจากทะเล รวมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้ริมชายหาดนาๆชนิดกว่า 30 ต้น ที่บริเวณชายหาดบานชื่น และปล่อยพันธุ์ปลาเก๋าปะการัง และปลากระพงขาวจํานวนหนึ่งคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติที่ชายหาดบานชื่นต่อไป

Related posts