ชาวบ้านห้วยต้นนุ่นมีมติให้เปิดด่านจุดผ่อนปรนชั่วคราวได้

ชาวบ้านห้วยต้นนุ่นมีมติให้เปิดด่านจุดผ่อนปรนชั่วคราวได้


นายอุดม มั่นศึกษา ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยต้นนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 19.30 น.ประชุมราษฎรบ้านห้วยต้นนุ่นและได้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขอเปิดด่านห้วยต้นนุ่นของผู้ประกอบการ ซึ่งราษฎรได้เข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ( COVID – 2019 ) และปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการจึงมีมติที่ประชุมให้ผู้ประกอบการสามารถทำการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าทางช่องทางจุดผ่อนปรนชั่วคราวห้วยต้นนุ่น (BP 13)ได้ตามปกติ ทางราษฎรก็ยังมีความวิตกกังวลว่าหากเมื่อมีการเปิดด่านทำการค้าขายเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด2019 อย่างเคร่งครัด พร้อมกับป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของกลุ่มบุคคลดังกล่าวที่อาจแฝงตัวมากับรถสินค้าทุกประเภท.
เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Related posts