ข่าวแพร่ กลุ่มจักสานหมวกกลุ่มสตรีแม่บ้านท่าวะ ตำบลสะเอียบวอนสื่อหาเครือข่ายตลาดรับซื้อหมวก

ข่าวแพร่
กลุ่มจักสานหมวกกลุ่มสตรีแม่บ้านท่าวะ ตำบลสะเอียบวอนสื่อหาเครือข่ายตลาดรับซื้อหมวก

เมื่อเวลา11.30 น.ของวันที่17 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ.ห้องประชุมศาลากลางหมู่บ้านท่าวะ หมู่ที่ 8 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้มีคณะเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลสะเอียบ ได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลสะเอียบ กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มผลผลิตเพื่อการเกษตร กลุ่มอื่น ภายในตำบลสะเอียบเพื่อนำฐานข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของแต่ละกลุ่มส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นอยู่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และรับฟังสภาพปัญหาของกลุ่มในแต่ละด้านว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการหรือไม่และรับฟังเสียงสะท้อนของแต่ละกลุ่มวิสาหกิจอีกด้วย
ทั้งนี้ในวันนี้ยังได้มีสื่อได้ติดตามคณะทำงานของเจ้าหน้าที่ของโครงการร่วมด้วยเพื่อรับทราบถึงสภาพปัญหาความเป็นอยู่ของชุมชนจึงได้รับการประสานขอความร่วมมือจากกลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านท่าวะ หมู่ที่8ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นำโดยนางสายหยุด ปั๋นจา ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านท่าวะ นางไหล ถาวร สมาชิกแม่บ้านพร้อมด้วยแม่บ้านอีกจำนวนหนึ่งขอให้สื่อช่วยเป็นธุระประสานหน่วยงานและเครือข่ายช่วยจัดหาแหล่งรับซื้อหมวกที่เป็นฝีมือของกลุ่มแม่บ้านที่ได้ไปอบรมการทำจักสานหมวกที่จังหวัดน่านมาแล้วและได้นำความรู้ที่ได้รับผ่านการอบรมมาแล้วได้มาทำการจักสานหมวกในหมู่บ้านท่าวะจนมีความสำเร็จในด้านการจักสานเป็นที่เรียบร้อยแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยสนับสนุนจัดหาแหล่งรับซื้อวันนี้จึงฝากให้สื่อช่วยประสานหน่วยงานมาสนับสนุนหรือจัดหาแหล่งรับซื้อในอนาคตต่อไปในภายภาคหน้า ในส่วนการจักสานก็ได้รับความร่วมมือของกลุ่มสตรีแม่บ้านได้เป็นอย่างดีและสามารถสร้างรายได้เสริมจากการทำพืชไร่ของชุมชน และสร้างอาชีพใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชน ของบ้านท่าวะเองโดยวัสดุที่นำมาเป็นวัสดุนั้นหาได้ง่ายในชุมชนเพียงแต่ขอให้มีแหล่งรับซื้อและเครือข่ายรับซื้อทั้งในราคาปลีกและส่งผลให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมและเกิดอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั้งยืนต่อไป

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าว ข่าวเด่นประเด็นดังรายงานจากจังหวัดแพร่

 

Related posts