ลำปาง-นอภ.เมืองลำปาง นำทีมเจ้าหน้าที่ ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ/ร้านอาหาร ในพื้นที่

เมื่อเวลา 22.00 น.วันที่ 5 ส.ค.2565 ผุ้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธาน นำชุดจัดระเบียบสังคม ประกอบด้วย นายสมจิตร จุลเจริญ ป้องกันจังหวัดลำปาง นายเมธา  โรจนวิจิตร ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดลำปาง นายสุทธิพันธ์ เครือสุข ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองลำปาง  สมาชิก อส.ชุดปฏิบัติการพิเศษ  บก.อส.จ.ลำปาง สมาชิก อส ร้อย.อส.อ.เมืองลำปาง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองลำปาง / สภ.เขลางค์นคร  ออกตรวจจัดระเบียบสังคมรักษาความสงบเรียบร้อย ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ/ร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ และการดำเนินตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.สถานบริการ พ.ศ.2509  คำสั่ง   คสช.ที่ 22/2558 / ที่ 46/2559 และแจ้งกำชับให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

หากพบว่ามีการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด อาทิเช่น การรักษาความปลอดภัย การตรวจบัตรประจำตัว การตรวจอาวุธของผู้มาใช้บริการ การเตรียมทางหนีไฟ ป้ายแจ้งเตือน ทางออกฉุกเฉินให้มีหลายทาง โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ตรวจจำนวน 18 ร้าน ดังนี้ ชุดที่ 1 ได้แก่ ร้านเมาดิฟ ร้านโด๊ฟ ร้าน old time  ร้านวอร์มบาร์ ร้านโรงเลื่อย ร้านLiving Room ร้าน Good bar ร้านสวนอากง ร้านลานลม ร้านลอฟท์บาร์ ลำปาง และร้านดิลอฟท์

ชุดที่ 2 ได้แก่ ร้านครัวป่าขาม ร้านปลาทูแช็ค ร้านรีพลาย90 ร้านโซนิค ร้านสแควร์ รูท ร้าน The Angels ร้านบ้านวิสกี้ ร้านเจ้าขุน และร้านฺBossi Pub ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบรับทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจเป็นอย่างดี.

Related posts