จังหวัดตราด แถลงข่าวการจัดงาน 115 ปี วันตราดรำลึก

จังหวัดตราด แถลงข่าวการจัดงาน 115 ปี วันตราดรำลึก

วันที่ 17 มี.ค. 64 นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายวิเชีย ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นายสุรชัย เจียมกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน 115 ปี วันตราดรำลึก ปี พ.ศ. 2564 โดยมี นางสาว เสาวลักษณ์ หนูเผือก รองมิสแกรนด์ตราด ปี 2019 ร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดจัดขึ้น บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด

สำหรับการจัดงาน115 ปี วันตราดรำลึก ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดตราด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -27 มีนาคม 2564 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยพระปรีชาสามารถ จนในที่สุดฝรั่งเศสยอมทำสัญญายกเมืองตราดคืนให้แก่สยามประเทศ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449 หรือเมื่อ 115 ปีที่แล้ว การจัดงานในปีนี้ยังคงมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การจัดพิธีทำบุญเมือง ในช่วงเย็นของวันที่ 22 มีนาคม 2564 บริเวณ ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก ส่วนในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ตั้งแต่ช่วงเช้า มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ 115 รูป การร่วมกันร้องเพลงชาติไทยในอดีต พิธีบวงสรวง การรำบวงสรวง ส่วนในภาคบ่าย มีการจัดริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีการจัดพิธีเปิดงานวันตราดรำลึก และในภาคค่ำของการจัดงานปีนี้ ตั้งแต่เวลา 19.09 น. เป็นการจัดการแสดงแสงเสียงอากาศยานบนท้องฟ้า “115 ปีตราดรำลึก พระบารมีปกฟ้าป้องแผ่นดิน” บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ในระหว่างวันที่ 23 -25 มีนาคม 2564 นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากภาครัฐและภาคเอกชน การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตลอดจนการแสดงบนเวทีกลางโดยเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดตราด รวมทั้งการแสดงศิลปิน และมหรสพต่าง ๆ อย่างไรก็ตามการจัดงานในปีนี้ยังคงใช้มาตรการคัดกรองผู้เข้าเที่ยวชมงาน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อีกด้วย/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

Related posts