จันทบุรี ///ชาวบ้านสุดดีใจ ได้สะพานข้ามคลองที่ใช้สัญจรและขนผลผลิตทางการเกษตรแห่งใหม่แทนสะพานเก่าที่ทรุดโทรม///

จันทบุรี ///ชาวบ้านสุดดีใจ ได้สะพานข้ามคลองที่ใช้สัญจรและขนผลผลิตทางการเกษตรแห่งใหม่แทนสะพานเก่าที่ทรุดโทรม///


ที่บ้านเขาหักพัฒนา หมู่ที่13 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายวินัย ถาวรยิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมชาวบ้านกว่า300คนเข้าร่วมประชุมประชาคมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองกลางซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรและขนผลผลิตของชาวบ้านและเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับอีกหลายหมู่บ้าน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆเช่นนายมงคล เลิศพรทิพย์ ปลัดอวุโสรักษาการแทนนายอำเภอ พร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานทางหลวงชนบทที่3ชลบุรี นายช่างควบคุมการก่อสร้าง บริษัทผู้รับเหมาวิศวะกรออกแบบและก่อสร้าง
ในการประชุมประชาคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนที่จะทำการก่อสร้างนั้น เพื่อให้ชาวบ้านได้รับทราบความเป็นมาของโครงการและงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนในการ พร้อมทั้งการออกแบบก่อสร้างสะพานในครั้งนี้ โดยสะพานที่จะทำการก่อสร้างมีความยาว60เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 25.745.000 บาท(ยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาท)ซึ่งเป็นสะพานใหม่ที่มาตรฐานประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยแทนสะพานเดิมที่เป็นเหล็กและใช้มากว่า20ปี ซึ่งการประชุมประชาคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกขั้นตอน ไม่มีผู้คัดค้าน จึงได้ประกาศให้มีการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์64 สิ้นสุดสัญญาในวันที่15ธันวาคม64ใช้เวลาการก่อสร้าง300วัน ชาวบ้านหลังรับทราบสร้างความดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้สะพานแห่งใหม่ที่มีความมาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจรและขนผลผลิตทางการเกษตรไม่เสียหาย
ภาพ/ข่าว ชูชาติ โพธิ์ทอง จันทบุรี

Related posts