ลพบุรี โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์

ลพบุรี โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการเพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งได้เข้าถึงการบริการกัญชาทางการแพทย์ที่เหมาะสมและปลอดภัย

วันที่ 17 มี.ค. 2564 ที่ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีเป็นประธาน เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 6อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยการพัฒนารูปแบบคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ของกรมการแพทย์กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กรมสุขภาพจิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง ได้เข้าถึงการบริการกัญชาทางการแพทย์ที่เหมาะสมและปลอดภัยซึ่งการจัดการระบบการให้บริการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการมีความจำเป็นที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมซึ่งการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชและโรงพยาบาลบ้านหมี่ ซึ่งเป็นการบูรณาการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในระดับจังหวัดของจังหวัดลพบุรี

สำหรับ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการถือเป็นคลินิกกัญชา ที่ผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยในการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เหมาะสม ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งภายในงาน ยังได้จัดให้การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ ที่เหมาะสม มีความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นไปตามที่ กรมการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข กำหนด

กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี

 

Related posts