ภัยแล้งลพบุรีเริ่มลุกลามหลายพื้นที่ทหารเร่งช่วย

จังหวัดลพบุรี 170364 ภัยแล้งลพบุรีเริ่มลุกลามหลายพื้นที่ทหารเร่งช่วย

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมรถบรรทุกน้ำ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตามโครงการ “กองทัพบก ช่วยเหลือประชาชน ” ซึ่งปีนี้ความแห้งแล้งมาเยือนอย่างรวดเร็วกว่าปกติ ประชาชนหลายพื้นที่เริ่มขาดน้ำดื่มน้ำใช้

 

วันที่ 17 มี.ค.63 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ จำนวน 13 นาย นาย พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จากกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 2 ออกเดินทางจากที่ตั้งหน่วยภายใน ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อนำน้ำดื่มสะอาดเพื่อการอุปโภค และบริโภค ตามโครงการ “กองทัพบก ช่วยเหลือประชาชน ” ตะเวนออกแจกจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค และบริโภค ณ บ้านซับสวอง หมู่ที่ 7 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี เนื่องจากบ้านเรือนอยู่ห่างไกลจากสถานีส่งน้ำของหมู่บ้าน หลังจากน้ำสำรองในภาชนะ ซึ่งใช้กักเก็บน้ำฝนของประชาชนในแต่ละบ้านได้แห้งขอด ไม่เพียงพอต่อการอุบโภคบริโภค โดยได้ทำการแจกจ่ายน้ำรวม 2 เที่ยว จำนวน 4 ครัวเรือน ปริมาณน้ำที่แจกจ่าย จำนวน 12,000 ลิตร เพียงพอต่อการใช้ดื่มกินทำอาหารไปได้อีกระยะ ก่อนที่จะย่างเข้าสู่ฤดูฝน

     ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะคงจัดกำลังพล และรถบรรทุกน้ำจากหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ ออกให้การช่วยผู้ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของกองทัพบก ไปจนกว่าจะสิ้นสุดสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของกองทัพบก

ด้าน นาง สะอาด เถื่อนขวัญ อายุ 68 ปี ขาวบ้านหมู่ที่ 7 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง ลพบุรี หนึ่งในผู้ประสบภัยแล้งทุกปี…กล่าวว่า….รู้สึกซาบซึ้ง และประทับใจที่ทหารมีความเป็นห่วงในความเป็นอยู่ของประชาชน และไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชนในยามทุกข์ยาก ซึ่งที่บ้านตนเองนั้นอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านอื่นๆ หนทางไกลไม่มีประปา ไม่มีลำคลอง เมื่อย่างเข้าฤดูแล้ง น้ำในการบริโภคยังหายาก ขอขอบคุณทหารจากกรมรบพิเศษที่ 2 ทุกนายที่นำน้ำมาให้ได้ใช้ได้ดื่มกินทุกปี

กฤษณ์ สนใจลพบุรี

 

Related posts