ลำพูน จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า มุ่งสู่สังคมชีวิต วิถีใหม่หลังโควิด -19 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า มุ่งสู่สังคมชีวิต วิถีใหม่หลังโควิด -19

 

วันนี้ (วันที่ 17 มี.ค.64) ที่อาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณคนพิการต้นแบบประจำปี 2563 การมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานที่ที่เอื้อต่อคนพิการและป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ องค์กรคนพิการ อาสาสมัคร รวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมจำนวน 300 คน เข้าร่วมงาน

            นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า

ตามที่องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของ ทุกปีเป็นวันคนพิการสากลสำหรับปี 2563 นี้ จัดขึ้นภายใต้ประเด็นหลัก ขององค์กรสหประชาชาติ (UN) คือ สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า มุ่งสู่สังคมชีวิต วิถีใหม่หลังโควิด -19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสังคม ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติและ ดีขึ้นกว่าเดิม ภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) สำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การ สหประชาชาติได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลเป็นประจำ ทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค /สำหรับในปี 2563 กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานในส่วนกลางเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 ในวันนี้ จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “สร้างคืนสังคมให้ดีกว่ามุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลัง โควิด-19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

             นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงาน ยังได้มีการจัดการสาธิตการประกอบอาชีพของคนพิการและการจัดนิทรรศการจากส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย พร้อมกับการแสดงดนตรี จากโรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม ภายในงานอีกด้วย

……………………….

นายคมศักดิ์ หล่อเถิน …. ข่าว/ภาพ

17 มีนาคม 2564

 

Related posts