สตูล จิตอาสาตำรวจน้ำสตูลนำน้ำดื่มไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่เกาะยาวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน

สตูล จิตอาสาตำรวจน้ำสตูลนำน้ำดื่มไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่เกาะยาวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน

พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม ผกก.9 บก.รน. ,พ.ต.ท.บรรเจิด มานะเวช รอง ผกก. 9 บก.รน.,พ.ต.ท.ศิโรดม สนุ่นดี สว.ส.รน.๓ กก.๙ บก.รน.,ร.ต.ท. ธวัช อนันตประเสริฐ รอง สว.ส.รน.3 กก.9 บก.รน. พร้อมพวกรวม 12 นาย ได้บูรณาการร่วมกับ ร.ต.อ. ยา ยีวา ( ข้าราชการบำนาญ ) สมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดสตูล,สมาคมฆัยรียะห์ เพื่อการพัฒนา และมูลนิธิสหกรณ์อิฟนูอาวฟ์ ออกปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา โดยได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งน้ำดื่มไปบริจาคให้แก่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่เกาะยาว หมู่ที่1 ต.ปูยู อ.เมืองสตูล จ.สตูล ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำสตูล, ตชด.436,นำน้ำดื่มไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล ที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำจำนวน 8,400 ขวดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

จากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสตูลแห้งแล้งและอากาศร้อน ฝนทิ้งช่วงติดต่อกันมาเป็นเวลานานทำให้ประชาชนเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค เนื่องจากแหล่งน้ำดิบจากบ่อบาดาลประจำหมู่บ้านมีปริมาณลดลงและทำให้บ้านเรือนชาวบ้านขาดแคลน้ำ และประชาชนใช้น้ำจากบ่อบาดาลแต่น้ำจากบ่อบาดาล 4 วันกว่าจะสูบขึ้นมาแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่เกาะยาวได้และทุกหลังต้องรองน้ำเก็บไว้ใช้จึงทำให้ชาวบ้านเกาะยาว ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำและไม่เพียงพอต่อการผลิตทำให้ประชาชนต้องอาศัยซื้อน้ำมาใช้แทน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ปัญหาภัยแล้งได้คุกคามเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนปีที่ผ่านมาตกน้อยกว่าค่าปกติ ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวติดต่อกัน และระดับน้ำในบ่อบาดาลน้ำลดลงรวดเร็วและเหลือน้อย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ในเบื้องต้นต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

 

Related posts